Zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego

W dniu 25.09.2019r. młodzież z Górki brała udział w żywej lekcji historii w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zwycięski zryw był uwieńczeniem wieloletnich wysiłków Polaków z zaboru pruskiego o odzyskanie utraconej wolności. Zwiedzając nowoczesną ekspozycję młodzież prześledziła ponad stuletnią drogę Wielkopolan do niepodległości: od udziału w polskich powstaniach narodowych lat 1794-1864, poprzez ideę pracy organicznej, doświadczenie I wojny światowej, po zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Uczniowie oglądali oryginalne wyposażenie wojskowe oraz przedmioty związane z życiem codziennym minionej epoki. Ciekawostką były elementy o charakterze edukacyjnym m.in. repliki powstańczych karabinów i mundurów, które zwiedzający mogli przymierzyć.Po zakończeniu lekcji muzealnej uczniowie przeszli  ulicami Poznania, poznając miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim. Widzieli budynek, w którym zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski, zatrzymali się na Placu Wolności, gdzie 26.01.1919 r. miała miejsce przysięga gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz żołnierzy Armii Wielkopolskiej, zobaczyli również tablicę upamiętniającą śmierć pierwszego powstańca-Franciszka Ratajczaka. Szukając śladów Powstania Wielkopolskiego uczniowie dowiedzieli się jak doszło do wybuchu, co się działo w pierwszych dniach zrywu oraz jak Polacy zaangażowali się w walkę o niepodległość. Taki sposób przeprowadzenia  zajęć służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski  oraz pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.