Szkoła Pamięta- Górka w akcji

 roku  ważnych  wydarzeń historycznych -80.  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –Zespół Szkół im. Józefa Nojego włączył się w akcję Ministerstwa  Edukacji Narodowej „Szkoła  Pamięta”. Celem podjętych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, zwiedzając Szkolną Izbę Pamięci, w której znajdują się cenne eksponaty przekazane przez p. Irenę Noji – Ryżewską. Ocalałe dyplomy, puchary, zdjęcia, wycinki prasowe, strój olimpijski - w dużym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy historycznej o czasach, w których żył i działał Józef Noji. Sportowiec i patriota,11-krotny Mistrz Polski w biegu na 5 km, olimpijczyk z1936 r., został rozstrzelany 15 lutego 1943 roku w Auschwitz. Każdego roku młodzież ma okazję poznać życie oraz postawę patrona szkoły, któremu zaproponowano podpisanie niemieckiej listy narodowościowej tzw. volkslisty oferując dobrze płatne stanowisko i związane z tym przywileje. Józef Noji dwukrotnie odmówił tym propozycjom, a konsekwencją tej decyzji była śmierć. Józef Noji zapisał się  w  historii –tej  ogólnonarodowej  i  lokalnej.  Pamięć  o  nim  jest  wyrazem  szacunku dla jego życia i dokonań. W Zespole Szkół zostały podjęte jeszcze inne działania związane z akcją „Szkoła  Pamięta” m.in. Justyna Czajkowska wraz  z innymi nauczycielami i uczniami  odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz zapaliły znicz przy grobie Powstańców Wielkopolskich, uczestników walk o wyzwolenie Czarnkowa w 1919 r. Ponadto młodzież zgłębiła historię bohaterów zwycięskiego zrywu dzięki zorganizowanej przez bibliotekę szkolną wycieczce patriotycznej do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Pamięć o bohaterach historycznych została uhonorowana przez udział 454 uczniów Zespołu Szkół w projekcji dwóch filmów historycznych: Legiony oraz Piłsudski.