Rezultaty I MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI „PRZERWY NA CZYTANIE” W NAUCZANIU ZDALNYM

 W październiku w bibliotekach szkolnych podejmuje się wiele ciekawych inicjatyw związanych z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W tym roku nasza szkoła została zgłoszona przez nauczycieli bibliotekarzy do Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Celem akcji była: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W Zespole Szkół akcja została zaplanowana na dzień 29 października 2020 r. Z powodu prowadzenia zdalnych lekcji realizacja przedsięwzięcia musiała zostać zmodyfikowana. Uczniowie czytali swoje książki w domu robiąc sobie przerwę na czytanie w nauce zdalnej. Młodzież przesyłała zdjęcia z tytułem ciekawej książką, którą warto polecić innym do przeczytania. Najciekawsze  zdjęcia z książką zostały umieszczone na stronie biblioteki.