„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

     Józef Noji sportowiec i patriota zginął 15.02.1943 roku w Auschwitz. Pamiętając o 78 rocznicy śmierci długodystansowca uczniowie Górki wzięli udział w konkursie o patronie szkoły. Największą wiedzą wykazały się: Kinga Siodła z 2 TLE, Patrycja Siodła z 3LH oraz Natalia Zjawińska z 1LE. Po raz pierwszy konkurs odbył się  na szkolnej platformie. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań, a poziom wiedzy był tak wysoki, że o zwycięstwie zadecydowała szybkość udzielania odpowiedzi. W tym roku oprócz udziału w konkursie nauczyciele zaproponowali I Marsz Upamiętniający Józefa Nojego. Reprezentacja kadry nauczycielskiej wyruszyła z ulicy Chodzieskiej, tam bowiem  znajdują się Izba Pamięci oraz tablica upamiętniająca wybitnego sportowca. Trasa marszu miała długość około 5 km, ponieważ Józef Noji na tym dystansie zajął V miejsce na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Nauczyciele dotarli na Plac Wolności, aby tam przed tablicą Bohaterów Czarnkowa, którzy w czasie II wojny światowej stracili życie w obozach koncentracyjnych, zapalić symboliczny znicz. W ten sposób społeczność Zespołu Szkół im. Józefa Nojego oddała hołd i uczciła pamięć lokalnego bohatera, który swoim pięknym życiem i postawą pokazał czym dla niego były ojczyzna i honor.

 

                                         Hanna Gadzińska, Malwina Sikora