Górka w X edycji Narodowego Czytania

 „Na to mamy cztery ściany i sufit, 

aby brudy swoje prać w domu 

i aby nikt o nich nie wiedział.

 Rozwłóczyć je po świecie to ani 

moralne, ani uczciwe”

Moralność pani Dulskiej- Gabriela Zapolska

 

      

4.09.2021 r. na Placu Wolności w Czarnkowie spotkali się miłośnicy książki, aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Lekturą dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była Moralność pani Dulskiej- Gabrieli Zapolskiej. Ten wyjątkowy utwór piętnujący obłudę i zakłamanie stał się jednocześnie uniwersalnym przesłaniem moralnym, ciągle aktualnym. Komizm i gorzka ironia, mistrzowskie wykreowanie  postaci sprawiły, że sztuka Gabrieli Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną -wprowadzając pojęcie „dulszczyzny”.  Weszło ono na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok stało się przedmiotem dyskusji. Do grona czytających w Narodowym Czytaniu dołączyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Nojego wcielając się w role postaci z aktu II (Mela-Natalia Zjawińska, Hesia- Zofia Żak, Zbyszko- Jakub Gadziński, Dulski i Zbyszko -Łukasz Kalkowski, Dulska-Lucyna Kalkowska, Krystyna Wardęga, Krystyna Haracewiat, Julasiewiczowa- Magdalena Domagała, Hanna Gadzińska, Hanka -Eliza Skowron, Justyna Łopatko, Rozalia Nowaczyk). Dzień wcześniej młodzież miała okazję odczytania tekstu lektury w filii Biblioteki Pedagogicznej, gdzie uczniowie oprócz czytania zapoznali się z funkcjonowaniem i zasobami czarnkowskiej książnicy.

 

                                                                         Nauczyciele bibliotekarze