Józef Noji - sportowiec i patriota konkurs biblioteki

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  - Józef Noji  sportowiec i patriota

Dzień: 16.02.2023 r. (czwartek)

Godzina:  11.25– 12.10 (5 lekcja)

Miejsce: Sala C4

I Cele konkursu:

•popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły-sportowcu i patriocie,

•zachęcanie do wyszukiwania informacji z różnych źródeł,

•zainteresowanie historią.

II Warunki uczestnictwa:

•w konkursie mogą brać udział uczniowie z klas pierwszych, którzy

do 15 lutego 2023 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie w bibliotece szkolnej.

III Przebieg konkursu:

•uczniowie piszą test składający się z kilkunastu zadań.

IV Postanowienia końcowe:

•komisja wybierze trzy prace, które uzyskają największą ilość punktów,

•nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe w bibliotece szkolnej,

•wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki szkolnej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY