Katyń – walka o prawdę.

„Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” . Jan Paweł II
 
 
 
Katyń jest symbolem represji Stalina wobec Polaków. Nieliczni już dzisiaj żywi świadkowie sowieckiego piekła, gehenny wschodu-dają świadectwo prawdy o życiu wielu pokoleń Polaków na zesłaniu, gdzie Polaków czekały koszmarne  warunki  i katorżnicza praca, deptanie godności ludzkiej przez funkcjonariuszy NKWD. Więzienia, obozy, zsyłki na całym terytorium Rosji i polskie cierpienia z tym związane zostały upamiętnione w bibliotece szkolnej w kwietniu wystawą: Katyń – walka o prawdę.