Spotkanie bibliotekarzy

Konferencja metodyczna zorganizowana 5.02.2015 przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.
Nauczyciele bibliotekarze z terenu miasta i gminy Czarnków spotkali się w ramach założonej sieci współpracy i samokształcenia  bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. Tematy spotkania: podstawy prawa autorskiego, wolne licencje i otwarte zasoby edukacyjne oraz prowadzenia strony internetowej w programie WordPress, wywołały żywą dyskusję. Wymieniono się swoim doświadczeniem w pracy, zaplanowano dalsze działania.