Młodzi głosują 30.04.2015r.

Młodzież w głosowaniu wybrała pana Janusza Korwina-Mike kandydata partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN).