Wyrwany z sowieckiego piekła - Spotkanie z panem Aleksandrem Dowgiałło Wierbilem

Syberia jest piękna
w swej surowości i naturalności
a człowiek człowiekowi
tę piękność  zamienił
w piekło…
             
Poprzez lekcje „żywej historii" z uczestnictwem Sybiraka pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila – młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego – poznała historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Po agresji sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 IX 1939 r., okupant sowiecki, by wymusić uległość, zapobiec próbom oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, stosował  terror wobec społeczeństwa polskiego. Wśród wielu represji, jakich dopuścili  się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się przeprowadzone  masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR. Taki los spotkał pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila, który przebywał  na  Nieludzkiej Ziemi do 1955. Deportacja, pobyt na zesłaniu miały dominujący wpływ na jego dalszy los i życie rodziny. Pan Wierbil chcąc dać świadectwo prawdy podzielił się z młodym pokoleniem swoimi przeżyciami. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała relacji Sybiraka, który uświadomił im jaki ciężki los dotknął Polaków wywiezionych i zmuszanych do pracy ponad siły. Wielu z nich pozostało  tam, a ich potomkowie żyją do dzisiaj na obczyźnie. Ci, którym udało się wyrwać z sowieckiego piekła dają świadectwo o życiu Sybiraków. Pan Wierbil jest nadal aktywnym członkiem Związek Sybiraków, który nawiązuje do zesłańczej przeszłości i martyrologii narodu. Dzięki swej aktywnej postawie przez stałe kontakty z młodzieżą rozbudza zainteresowanie historią. Pan Aleksander Dowgiałło Wierbil został zaproszony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w związku z obchodami Tygodnia Pamięci o Zbrodni Katyńskiej, podczas którego uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod Tablicą Golgota Wschodu znajdującą się w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Serdecznie dziękujemy za udzieloną lekcje historii podczas spotkania z młodym pokoleniem.

Hanna Gadzińska, Aleksandra Modrzyńska