Projekt „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

Projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w szkole
 z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 

1. Tytuł projektu: „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

2. Cele ogólne:

§  realizacja polityki oświatowej państwa;

§  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa;

§  wzmocnienie poczucia własnej wartości;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych;

§  utrwalanie nawyku czytania;

§  rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Cele szczegółowe:

§  przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie

i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł;

§  inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań;

§  wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły;

§  rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji;

§  zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych.

    4. Adresat: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z różnych typów szkół.

    5. Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017.

6.      Osoba nauczyciela: nauczyciele bibliotekarze.

7.      Sposób realizacji: zajęcia warsztatowe, imprezy edukacyjne, wystawy, quizy czytelnicze dla młodzieży.

8.      Harmonogram: zgodnie z planem pracy biblioteki np.

§  Narodowe Czytanie Quo vadis 2016 w Bibliotece Pedagogicznej; 

§  udział w XVI Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w INO -czytanie znaków topograficznych na mapie;

§  dzielenie się książką (akcja zabierz mnie do domu,bookcrossing);

§  Dzień Głośnego Czytania-warsztaty z elementami bajkoterapii w przedszkolu;

§  zorganizowanie konkursu czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim;

§  Grzybobranki liryczne – spotkanie z poetami;

§  konkurs literacki: Pisarz roku -2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego;

§  konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”;

§  lekcje biblioteczne;

§  Październik Międzynarodowym  Miesiącem  Biblioteki Szkolnej (wystawy nowości wydawniczych, wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej);

§  Tydzień Bibliotek – maj 2017.

9.      Zasoby: laptop, projektor, materiały ćwiczeniowe, książki, czasopisma –wykorzystanie księgozbioru biblioteki.

10.  Sposób prezentacji: dziennik bibliotekarza, strona internetowa, kronika biblioteki.

11.  Sposób ewaluacji: analiza czytelnictwa, wywiad wśród uczniów.