Pamiętamy

 

31.10.2016 r. nauczyciele ZSP z Górki pamiętając o byłych pracownikach szkoły zapalili na ich mogiłach znicze.

"Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju". 

 

(Elżbieta Daniszewska "Zaduszki"-fragment)