Jak zachęcić uczniów do czytania ? Rozwijanie kompetencji czytelniczych i medialnych

Opublikowano w Spotkania

12 stycznia 2017 roku w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie odbyło się spotkanie z rodzicami oraz nauczycielami, które poświęcone było czytelnictwu wśród młodzieży. Prelegentka przedstawiła statystyki poziomu czytelnictwa za lata 2014, 2015, scharakteryzowała pierwszy punkt polityki oświatowej państwa, wspomniała o : wpływie czytelnictwa na rozwój intelektualny młodzieży ; sposobach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na gruncie szkolnym oraz o literaturze fantasy, która (jak pokazują badania) jest najchętniej czytanym rodzajem literatury wśród młodych ludzi. 

Anna Świątek