"Książka i ja" lekcja po niemiecku w bibliotece

Opublikowano w Spotkania

27.10.2016 r. uczniowie klasy I mogli dowiedzieć się kilku ciekawych informacji o książce i funkcjonowaniu biblioteki w języku niemieckim. Lekcję przygotowały nauczycielki języka niemieckiego: Agnieszka Chestkowska i Magdalena Gmyrek,  które prowadzac ja, wsparły się zakupionymi nowymi książkami.

 

  

"Chcemy być wreszcie sobą"

Opublikowano w Spotkania

Chcesz poczuć, że żyjesz pełnią siebie? Wiesz, czego pragniesz i co gra w Twojej duszy? W ten oto sposób rozpoczęła spotkanie autorskie Pani Agnieszka Miodowska w ramach „ Grzybobranek lirycznych”.

Poetka dzieląc się ze swoimi czytelnikami tomikiem „ Patrząc w niebo” próbowała powiedzieć, że każdy z nas jest niezwykle bogatym człowiekiem, a jego skarbem są oczywiście ludzie. Każde istnienie ludzkie to źródło, z którego czerpiemy, ale jednocześnie możemy podarować siebie innym. Bo czymże jest życie jak nie doświadczaniem.

Wszystko, co piękne w człowieku wymaga przestrzeni i wolności. Wolności, która jest nam potrzebna jak tlen, jak woda do życia, a jednakże często nie potrafimy dać jej sobie. Uzależniamy się od konwenansów, opinii innych, narzuconych zasad społecznych, a zapominamy by być sobą i ze sobą. To właśnie my powinniśmy być ważni, ważni dla siebie, więc któż powiedział, że egoizm jest czymś złym? – pyta pani Agnieszka. Zarówno młodzi, jak ci ciut starsi uczestnicy wieczorku poetyckiego musieli przyznać rację, że trzeba dopomóc swemu szczęściu, trzeba dać sobie przyzwolnienie na to, by być wreszcie sobą!

W spotkaniu w ramach „ Grzybobranek lirycznych” oraz wspierania i rozwoju czytelnictwa wzięła udział nasza wspaniała młodzież z klas I IŻ oraz 4M4 wraz opiekunami H. Gadzińską, A. Modzrzyńską, L. Kalkowską, E. Skowron.

 

 

Konferencja metodyczna zespołu bibliotekarzy

Opublikowano w Spotkania

29 września 2016 r. w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 15 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny, wymienić się swoimi uwagami i dobrymi praktykami. W tym roku szczególną uwagę poświęcono 1 punktowi KPOP, czyli Upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, jak działa ich biblioteka szkolna, i jakie działania podejmują w ramach upowszechniania czytelnictwa. Interesującym przykładem rozwijania kompetencji czytelniczych okazał się Dyskusyjny Klub Książki. Ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas których zaprezentowano program do tworzenia infografiki Piktochart. Ustalono także harmonogram działania na rok szkolny 2016/2017, a także podjęto szereg ustaleń dotyczących tematów punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy.

 

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy

Opublikowano w Spotkania

„Emisja głosu nauczycieli-dykcja i artykulacja”.
W dniu 15 maja 2014r. bibliotekarze Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filia w Czarnkowie, zorganizowali konferencje metodyczną zespołu samokształceniowego z terenu miasta i gminy Czarnków.

Tematy spotkania:
„Emisja głosu nauczycieli”-prowadzenie mgr Monika Wesołek-Wolska                         z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie
„Rok Szkoły w Ruchu-wyprawy rowerowe”-prowadzenie mgr Ryszard Grześkowiak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Podczas konferencji nauczyciele bibliotekarze uzyskali cenne wskazówki dotyczące dykcji i artykulacji głosu.

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

Opublikowano w Spotkania

SPOTKANIE ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY Z TERENU MIASTA I GMINY CZARNKÓW

Dnia 25 października 2012r. w naszej bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z miasta i gminy Czarnków.
W czasie spotkania prezentowane były następujące tematy:
1. Praca biblioteki szkolnej na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie - mgr Hanna Gadzińska
2. Komunikacja interpersonalna - mgr Wioletta Januszak
3. Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w klasie – mgr Anna Świątek

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między nauczycielami bibliotekarzami, zapoznanie się z nowościami książkowymi zakupionymi przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacjami w pracy z uczniem.