Konferencja nauczycieli bibliotekarzy

Opublikowano w Spotkania

„Emisja głosu nauczycieli-dykcja i artykulacja”.
W dniu 15 maja 2014r. bibliotekarze Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filia w Czarnkowie, zorganizowali konferencje metodyczną zespołu samokształceniowego z terenu miasta i gminy Czarnków.

Tematy spotkania:
„Emisja głosu nauczycieli”-prowadzenie mgr Monika Wesołek-Wolska                         z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie
„Rok Szkoły w Ruchu-wyprawy rowerowe”-prowadzenie mgr Ryszard Grześkowiak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Podczas konferencji nauczyciele bibliotekarze uzyskali cenne wskazówki dotyczące dykcji i artykulacji głosu.

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

Opublikowano w Spotkania

SPOTKANIE ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY Z TERENU MIASTA I GMINY CZARNKÓW

Dnia 25 października 2012r. w naszej bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z miasta i gminy Czarnków.
W czasie spotkania prezentowane były następujące tematy:
1. Praca biblioteki szkolnej na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie - mgr Hanna Gadzińska
2. Komunikacja interpersonalna - mgr Wioletta Januszak
3. Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w klasie – mgr Anna Świątek

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między nauczycielami bibliotekarzami, zapoznanie się z nowościami książkowymi zakupionymi przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innowacjami w pracy z uczniem.