"Książka to nie tylko szelest kartek”

Opublikowano w Współpraca

 

ksiazka to nie tylko tekstKsiążka zanim przyjęła znana nam, zdecydowanie najbardziej popularną i wygodną formę kodeksu, przechodziła różne fazy rozwoju, przyjmowała różne kształty- najczęściej uzależnione od materiału wykorzystanych do jej tworzenia. Tak oto pani Wioletta  Januszak -  kierownik  Filii Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie - rozpoczęła warsztaty biblioteczne w ramach wspierania rozwoju czytelnictwa w klasie I az.

Podczas zajęć młodzież miała okazję odbyć podróż w czasie, albowiem pierwsze książki związane były z człowiekiem. W antyku mówimy o „człowieku- książce”, który był żywą książką. Istniała ona w dawnych czasach, gdy ludzie nie potrafili czytać ani pisać, gdy nie istniały litery ani papier, a wszystkie prawa i historie ludzkie przechowywano w pamięci ludzkiej. Przemieszczając się w czasie i poprzez epoki oglądaliśmy gliniane tabliczki, średniowieczne rękopisy, pierwsze książki drukowane, które zachwyciły nas ornamentyką 
i iluminacjami. Współczesność to książka elektroniczna, która z jednej strony jest na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony odbiera nam przyjemność obcowania z książką. Zajęcia miały nam uzmysłowić nie tylko , że historia książki jest tak stara jak historia człowieka, ale również jej różnorodność i ewolucyjność. Uczniowie mogli podzielić się własnymi doświadczeniami czytelniczymi i refleksjami na temat ulubionych gatunków, tytułów i tematyce.