Wyrwany z sowieckiego piekła - Spotkanie z panem Aleksandrem Dowgiałło Wierbilem

Syberia jest piękna
w swej surowości i naturalności
a człowiek człowiekowi
tę piękność  zamienił
w piekło…
             
Poprzez lekcje „żywej historii" z uczestnictwem Sybiraka pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila – młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego – poznała historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Po agresji sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 IX 1939 r., okupant sowiecki, by wymusić uległość, zapobiec próbom oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, stosował  terror wobec społeczeństwa polskiego. Wśród wielu represji, jakich dopuścili  się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się przeprowadzone  masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR. Taki los spotkał pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila, który przebywał  na  Nieludzkiej Ziemi do 1955. Deportacja, pobyt na zesłaniu miały dominujący wpływ na jego dalszy los i życie rodziny. Pan Wierbil chcąc dać świadectwo prawdy podzielił się z młodym pokoleniem swoimi przeżyciami. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała relacji Sybiraka, który uświadomił im jaki ciężki los dotknął Polaków wywiezionych i zmuszanych do pracy ponad siły. Wielu z nich pozostało  tam, a ich potomkowie żyją do dzisiaj na obczyźnie. Ci, którym udało się wyrwać z sowieckiego piekła dają świadectwo o życiu Sybiraków. Pan Wierbil jest nadal aktywnym członkiem Związek Sybiraków, który nawiązuje do zesłańczej przeszłości i martyrologii narodu. Dzięki swej aktywnej postawie przez stałe kontakty z młodzieżą rozbudza zainteresowanie historią. Pan Aleksander Dowgiałło Wierbil został zaproszony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w związku z obchodami Tygodnia Pamięci o Zbrodni Katyńskiej, podczas którego uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod Tablicą Golgota Wschodu znajdującą się w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Serdecznie dziękujemy za udzieloną lekcje historii podczas spotkania z młodym pokoleniem.

Hanna Gadzińska, Aleksandra Modrzyńska


Ogólnopolski konkurs plastyczny Tęcza

Reprezentantami naszej szkoły byli Sandra Paulus z klasy IRL oraz Sławomir Matz z II I4.,  którzy otrzymali wyróżnienia  na poziomie szkolnym.   
 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego wzięli udział  w  XII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”. Tematem tegorocznej edycji był „Świat wokół nas”, który zainspirował do aktywizacji miłośników sztuk pięknych wśród młodzieży.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół średnich.
Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy. Dopuszczał się następujące formy prac indywidualnych: rysunek wykonany dowolną techniką, praca malarska, zestaw fotografii – maksymalnie  3 zdjęcia. Każda zgłoszona szkoła otrzymała indywidualny kod uczestnictwa, którym trzeba było oznaczyć prace indywidualne. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany był przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego celem było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów i zabytków jako wartości ponadnarodowych.
 

Zdjęcia wykonane przez Sławka Matz

 
Zdjęcie wykonane przez Sandrę Paulus

 

Młodzi głosują 30.04.2015r.

Młodzież w głosowaniu wybrała pana Janusza Korwina-Mike kandydata partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN).

Spotkanie bibliotekarzy

Konferencja metodyczna zorganizowana 5.02.2015 przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.
Nauczyciele bibliotekarze z terenu miasta i gminy Czarnków spotkali się w ramach założonej sieci współpracy i samokształcenia  bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. Tematy spotkania: podstawy prawa autorskiego, wolne licencje i otwarte zasoby edukacyjne oraz prowadzenia strony internetowej w programie WordPress, wywołały żywą dyskusję. Wymieniono się swoim doświadczeniem w pracy, zaplanowano dalsze działania.

Aranżacja stołu Bożonarodzeniowego

Dnia 8 grudnia 2014r. na terenie Kampusu Edukacji Lubasz odbył się pierwszy MIEDZYSZKOLNY KONKURS NA ARANŻACJĘ STOŁU BOŻONARODZENIOWEGO, którego  organizatorem była Edukacja Lubasz Sp.z.oo oraz Pracownia FLORADECOLINE.
Celem konkursu było:

  • prezentacja najnowszych trendów w dekoracji stołów bożonarodzeniowych,
  • doskonalenie przez uczniów umiejętności dekoratorskich poprzez prezentacje stołów,
  • poznanie świątecznej tradycji,
  • zachęcanie do poszukiwania i stosowania podstawowych zasad savoir vivreꞌu.

W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Każdy zespól przygotowywał i prezentował jeden stół.
Nasza szkołę reprezentowały uczennice kl. 2Ż4 Magdalena Sowińska, Weronika Pokarowska, Milena Nowak. Dziewczęta przygotowały stół pt. „Wigilijny sen”, za który otrzymały 2 miejsce w konkursie.
K.Haracewiat
GRATULUJEMY!

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 12.12.2014r. Rywalizowali ze sobą Krzysztof Wedeman oraz Jagoda Niżyńska”Jadźka”. Młodzież na przewodniczącą SU wybrała „Jadźkę”.

 

Warsztaty na temat Radzenie sobie w sytuacji konfliktu

27.10.2014r. Warsztaty na temat Radzenie sobie w sytuacji konfliktu, porozumienie bez przemocy przeprowadzone przez panią mgr Annę Świątek z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

Grzybobranki Liryczne na „Górce”

  

23.10.2014r. w ramach XX Grzybobranek Lirycznych organizowanych w Czarnkowie przez Miejskie Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną, odbyło się spotkanie autorskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego. Spotkanie poetów z miłośnikami poezji zostało prowadzone przez państwa Jolantę i Stanisława Szwarc. Małżeństwo poetów, nauczycieli z Poznania zafascynowało młodzież z „ Górki”, a ich poezja pełna humoru stała się inspiracją do młodzieńczej twórczości naszych uczniów.

Mąż, żona i wąż

Siedzą przy stole vis a vis,
ona spogląda spod ciemnych brwi,
on na talerzu wzrok skupia.
Pewnie chce coś ode mnie... głupia.
W kieszeni kręci się wąż.
Nienasycona – mówi – wciąż.
Uważaj, bo w oczach ma jeszcze moc.
Teraz ci maśli, a zbliża się noc.
W ciemności uprzędzie sieć.
Jej oczy teraz śledź.
                                                      
Jolanta Szwarc


Eden
Błogosławieni ubodzy duchem,
albowiem ich są markety Edenu.
Szeregami na półkach słoiki
pełne musu
z jabłek nieobitych Drzewa Wiadomości
jedynej prawdy.
Co z tego, że inni
u stóp Drzewa budują drabinę
w daremnym mozole,
szczebel po szczeblu.
Jeszcze nie widać gałęzi ni liści.
Kora nie odpowiada,
jabłoń to czy figa przeklęta.
Budują choć wątpią,
wątpią choć budują.
A brama Edenu szeroko otwarta
i archanioł z plikiem ulotek zaprasza.

Stanisław Szwarc


Górka widoczna na imprezie na orientację w Goraju

  

W sobotę 4.10.2014 r. w Goraju zostały przeprowadzone kolejne Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym BnO oraz Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO. Przybyli zawodnicy z Zespołów Szkół Leśnych z Białowieży, Tucholi, Tułowic, Ruciane Nida i Goraju oraz  Szkoła Podstawowa nr 7 z Piły, Szkoła Podstawowa z Lubasza, Szkoła Podstawowa nr 1  z Czarnkowa oraz  LO i ZSP z Czarnkowa. Łącznie wystartowało 104 zawodników w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.                    
W Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie: z klasy drugiej M4 Marek Graj oraz z klasy pierwszej M4 Damian Michalski i Piotr Graj, którzy to (podobnie jak inni zawodnicy w ich kategoriach wiekowych) mieli do pokonania  trasę ok. 5  km w lesie przez zarośla, trawę, pokrzywy, łąki, i obszary bagniste. Zawodnicy posługując się mapą i kompasem musieli znaleźć zaznaczone   w terenie punkty w jak najkrótszym czasie.
Uczniowie naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki:
w kategorii M18 Mateusz Graj uplasował się na  II miejscu,
w kategorii M16 Piotr Graj zajął II miejsce, a Damian Michalski w tej samej kategorii był trzeci.
Opiekunkami młodzieży były Lucyna Kalkowska i Hanna Gadzińska.