„Zlot moli książkowych” w bibliotece w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,                                                                                                                kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."                        

27 października 2016r. o godz. 10:45 w ramach projektu edukacyjnego „Czytasz „ein Buch” – jesteś zuch!” miało miejsce spotkanie chętnych uczniów klas I LE, I TIŻ, 1 ez z niemieckojęzyczną książką. Dzięki „Narodowemu Programowi Wspierania Czytelnictwa” księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o wiele pozycji książkowych w języku niemieckim, z którymi będziemy pracować w tym roku szkolnym. Każdy miłośnik książki z pewnością zna baśnie braci Grimm, niemieckich pisarzy. Od października br. można przeczytać w naszej szkolnej bibliotece np. „Czerwonego Kapturka” w oryginale. Wśród nowo zakupionych książek najbardziej popularnych wydawnictw, znajdują się między innymi „Słownik gastronomiczny polsko-niemiecki, niemiecko-polski”; „Gramatyka obrazkowa niemiecka”, „Wielki słownik obrazkowy polsko - niemiecki”, „Taschenhirn – mózg kieszonkowy”, „Idiomy języka niemieckiego”, „Słowniki synonimów języka niemieckiego”, „Die Sprichwörter der Welt - Przysłowia świata”, „Tydzień w Monachium – niemiecki dla podróżujących”, „Umwerfende Motivtorten für jeden Anlass - Motywy tortów na każdą okazję”, „Lebensgeschichten direkt – opowiadania z ćwiczeniami”, „Weihnachtsvorbereitungen – przygotowania bożonarodzeniowe”. Wiemy, że upodobania co do lektury są liczne i rozmaite, dlatego też uczta czytelnicza z naszym księgozbiorem będzie zapewne wyśmienitym kąskiem dla „naszych moli książkowych”. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że głównym adresatem naszego projektu są uczniowie klas o profilu gastronomicznym i ekonomicznym, którzy, mamy nadzieję, że zachęcą wielu spośród społeczności szkolnej do „degustacji” naszego niemieckojęzycznego księgozbioru. Wyjątkowo w pierwszym spotkaniu uczestniczyli jeszcze uczniowie klasy 1ez, którzy wykazali się dużą wiedzą nt. książki.

Celem naszego projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku książki wśród uczniów i kojarzenie jej z rozrywką i przyjemnością. Dążymy do tego, by nasi uczniowie poszerzyli słownictwo z języka niemieckiego w formie odbiegającej od tradycyjnego modelu nauczania języka obcego, a nade wszystko, żeby zrozumieli, że książka to skarb wiedzy, płaszcz mądrości, wyhaftowany perłami słów. Obrazując słowo „książka” nadmienić należy, iż jest ona postrzegana w dzisiejszym multimedialnym świecie jako wcześniejsza wersja internetu. Jest to w pełni właściwe określenie z jednym małym, lecz jakże znaczącym wyjątkiem – „bateria książkowa” jest wieczna, a smartfon bez ładowarki jest bezużyteczny.

Zajęcia wprowadzające do ww projektu zorganizowane zostały przy pełnej współpracy z pracownikami Biblioteki Szkolnej ZSP im J. Nojego w Czarnkowie, p. Hanną Gadzińską oraz p. Lucyną Kalkowską, którym dziękujemy za sympatyczne spotkanie z książką.

… bo w tym wszystkim o to chodzi, że „Czytanie głupocie szkodzi”.

Koordynatorzy projektu

Magdalena Gmyrek i Agnieszka Chestkowska

Pamiętamy

 

31.10.2016 r. nauczyciele ZSP z Górki pamiętając o byłych pracownikach szkoły zapalili na ich mogiłach znicze.

"Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju". 

 

(Elżbieta Daniszewska "Zaduszki"-fragment)

"Chcemy być wreszcie sobą"

Chcesz poczuć, że żyjesz pełnią siebie? Wiesz, czego pragniesz i co gra w Twojej duszy? W ten oto sposób rozpoczęła spotkanie autorskie Pani Agnieszka Miodowska w ramach „ Grzybobranek lirycznych”.

Poetka dzieląc się ze swoimi czytelnikami tomikiem „ Patrząc w niebo” próbowała powiedzieć, że każdy z nas jest niezwykle bogatym człowiekiem, a jego skarbem są oczywiście ludzie. Każde istnienie ludzkie to źródło, z którego czerpiemy, ale jednocześnie możemy podarować siebie innym. Bo czymże jest życie jak nie doświadczaniem.

Wszystko, co piękne w człowieku wymaga przestrzeni i wolności. Wolności, która jest nam potrzebna jak tlen, jak woda do życia, a jednakże często nie potrafimy dać jej sobie. Uzależniamy się od konwenansów, opinii innych, narzuconych zasad społecznych, a zapominamy by być sobą i ze sobą. To właśnie my powinniśmy być ważni, ważni dla siebie, więc któż powiedział, że egoizm jest czymś złym? – pyta pani Agnieszka. Zarówno młodzi, jak ci ciut starsi uczestnicy wieczorku poetyckiego musieli przyznać rację, że trzeba dopomóc swemu szczęściu, trzeba dać sobie przyzwolnienie na to, by być wreszcie sobą!

W spotkaniu w ramach „ Grzybobranek lirycznych” oraz wspierania i rozwoju czytelnictwa wzięła udział nasza wspaniała młodzież z klas I IŻ oraz 4M4 wraz opiekunami H. Gadzińską, A. Modzrzyńską, L. Kalkowską, E. Skowron.

 

 

Zajęcia profilaktyczne w ZSP w Czarnkowie

6 października bieżącego roku w ZSP w Czarnkowie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy ponadgimnazjalne. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu ( sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarkowie, pani Anna Świątek

Projekt „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

Projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w szkole
 z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 

1. Tytuł projektu: „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

2. Cele ogólne:

§  realizacja polityki oświatowej państwa;

§  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa;

§  wzmocnienie poczucia własnej wartości;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych;

§  utrwalanie nawyku czytania;

§  rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Cele szczegółowe:

§  przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie

i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł;

§  inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań;

§  wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły;

§  rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji;

§  zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych.

    4. Adresat: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z różnych typów szkół.

    5. Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017.

6.      Osoba nauczyciela: nauczyciele bibliotekarze.

7.      Sposób realizacji: zajęcia warsztatowe, imprezy edukacyjne, wystawy, quizy czytelnicze dla młodzieży.

8.      Harmonogram: zgodnie z planem pracy biblioteki np.

§  Narodowe Czytanie Quo vadis 2016 w Bibliotece Pedagogicznej; 

§  udział w XVI Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w INO -czytanie znaków topograficznych na mapie;

§  dzielenie się książką (akcja zabierz mnie do domu,bookcrossing);

§  Dzień Głośnego Czytania-warsztaty z elementami bajkoterapii w przedszkolu;

§  zorganizowanie konkursu czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim;

§  Grzybobranki liryczne – spotkanie z poetami;

§  konkurs literacki: Pisarz roku -2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego;

§  konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”;

§  lekcje biblioteczne;

§  Październik Międzynarodowym  Miesiącem  Biblioteki Szkolnej (wystawy nowości wydawniczych, wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej);

§  Tydzień Bibliotek – maj 2017.

9.      Zasoby: laptop, projektor, materiały ćwiczeniowe, książki, czasopisma –wykorzystanie księgozbioru biblioteki.

10.  Sposób prezentacji: dziennik bibliotekarza, strona internetowa, kronika biblioteki.

11.  Sposób ewaluacji: analiza czytelnictwa, wywiad wśród uczniów.

Konferencja metodyczna zespołu bibliotekarzy

29 września 2016 r. w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 15 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny, wymienić się swoimi uwagami i dobrymi praktykami. W tym roku szczególną uwagę poświęcono 1 punktowi KPOP, czyli Upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, jak działa ich biblioteka szkolna, i jakie działania podejmują w ramach upowszechniania czytelnictwa. Interesującym przykładem rozwijania kompetencji czytelniczych okazał się Dyskusyjny Klub Książki. Ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas których zaprezentowano program do tworzenia infografiki Piktochart. Ustalono także harmonogram działania na rok szkolny 2016/2017, a także podjęto szereg ustaleń dotyczących tematów punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy.

 

Czytanie mapy podczas INO w Goraju

23.09.2016 r. w Goraju zostały przeprowadzone XXI Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym BnO oraz XVI Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO. Przybyli biegacze z Zespołów Szkół Leśnych z Tucholi, Rucianego Nida i Goraju, oraz ze Szkół Podstawowych z Czarnkowa i Lubasza, z Gimnazjum a także Prywatnego Zespół Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czarnkowa. Wystartowało ok. 80 zawodników w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.                        

W XVI Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Graj z klasy III M4, Mariusz Mac z klasy IV LB  i Szymon Norkowski z klasy II THB. Ich zadaniem było w jak najkrótszym czasie pokonanie  wyznaczonej trasy  na odcinku ok. 6 km oraz znalezienie kilkunastu punktów w terenie. Zawodnicy, oprócz dobrej kondycji, musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się mapą i kompasem, co przyczyniło się do osiągnięcia przez nich dobrych wyników. W kategorii M18 Piotr Graj uzyskał I miejsce, Mariusz Mac zajął III miejsce a Szymon Norkowski - miejsce V.

 

Opiekunkami młodzieży były Hanna Gadzińska i Lucyna Kalkowska.

Narodowe czytanie Quo vadis w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie

12 września bieżącego roku w filii biblioteki pedagogicznej w Czarnkowie odbyło się Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza.Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : Zespołu Szkół im. J. Nojego oraz czarnkowskiego liceum. Uczniowie mierzyli się z fragmentami powieści z podziałem na role lub do samodzielnego przeczytania.

 Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za uczestnictwo w akcji propagującej czytelnictwo.

11 Listopada - Święto Niepodległości

W dniu 10.11.2015r. cała społeczność Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego została zaproszona na uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy przygotowali dla młodzieży widowisko słowno-muzyczne w listopadowej scenerii. Zaskoczeniem było pojawienie się uczniów ubranych w mundury wojskowe z 1939r. Takie cenne pamiątki posiada w swojej kolekcji pasjonat historii wojskowości pan Cezary Wendland, który na tę uroczystość wypożyczył swoje niezwykłe eksponaty. W przededniu apelu udzielił młodzieży wskazówek dotyczących zakładania munduru wraz z uposażeniem.     Nie było to łatwe zadanie, ale uczniowie po wizycie pana Cezarego potrafili samodzielniei sprawnie przebrać się w mundury. Żywą lekcję historii dopełniło spotkanie z panem Aleksandrem Wierbilem- Sybirakiem, który został zaproszony na uroczystość  jako gość honorowy. Po zakończeniu apelu młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z panem Wierbilem i dowiedzieć się o losach Polaków, poznać historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu.  Konferencja z Sybirakiem sprawiła, że młodzież chłonna wiedzy przekazywanej przez świadka historii, rozważa ponowne spotkanie z panem Wierbilem. Za cenny czas poświęcony młodzieży składamy serdeczne podziękowania panu Aleksandrowi Wierbil oraz panu Cezaremu Wendland.