Niezapomniany zryw. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919

   

Zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski, doskonale funkcjonuje w lokalnej pamięci historycznej. Z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego po raz pierwszy obchodzono nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.   Mieszkańcy Czarnkowa mogą także zapoznać się z wystawą „Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim na terenie powiatu czarnkowskiego”, która została umieszczona na ogrodzeniu cmentarza parafialnego od ulicy Kościuszki. Wielkopolska insurekcja, której początek dały walki na ulicach Poznania 27 grudnia 1918 r. (związane z wiecem na cześć przyjazdu pianisty Ignacego Paderewskiego) jest jednym z czterech zwycięskich powstań polskich.  Walki powstańcze w 1918 r. wybuchały w zasadzie oddolnie – w poszczególnych miejscowościach Wielkopolski przeciwko Niemcom występowały lokalne organizacje społeczne, patriotyczne, skupione np. wokół „Sokoła”, towarzystw gimnastycznych i skautingu. Początkowo niejednokrotnie chaotycznie, z czasem przyjmowało to formę zorganizowanych akcji, dowodzonych przez byłych wojskowych. Decyzja o podjęciu walki wynikała z przeświadczenia, że Wielkopolska jest pomijana w planach politycznych dotyczących powojennej Polski. O ile Niemcy były trawione przez rewolucję, o tyle na terenie Wielkopolski i Pomorza panował względny spokój. Status wojsk niemieckich pozostawał w zasadzie bez zmian, wzbudzając niepokój i obawę lokalnych działaczy, że oto ten region pozostanie w powojennych granicach nowych Niemiec. 5 stycznia 1919 r. do walki o wyzwolenie przyłączyli się mieszkańcy Czarnkowa domagając się powrotu do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Zryw zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę naszej państwowości wróciły do macierzy. 

 

Konkurs

 

„Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Pasterz i Mąż Stanu”

14.01.2022 godz.940 SALA C12

(zapisy na etap szkolny do 12.01.2022r. u katechetów i w bibliotece szkolnej)

Podsumowanie Kiermaszu Misyjnego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego

     Dziękuję: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia zbiórki charytatywnej dla ludności z małej wioski na Madagaskarze. Mieszkańcy tej wioski zwrócili się do nas o pomoc w zakupie nasion oraz sprzętu potrzebnego do uprawy ziemi. Przygotowaliśmy 113 fantów dzięki pomocy młodzieży Zespołu Szkół im. Józefa Nojego oraz członków Koła Misyjnego działającego przy parafii Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Fanty zostały zapakowane przez uczennice Wiktorię Talagę i Klaudię Szulc z klasy 1TRE. Młodzież chętnie dyżurowała podczas przerw w budynku B pod czujnym okiem pani Małgorzaty Jagła. W szkole dzięki otwartości serc udało nam się zebrać kwotę 2387 zł. 

W listopadzie pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom małej wioski na Madagaskarze.

     Przy kiermaszu pomagało wielu chętnych uczniów z różnych klas, między innymi do pomocy zgłosiła się Patrycja Senger z klasy 3 E4, która podczas trwania naszej akcji utraciła wszystko w pożarze swojego rodzinnego domu (zachęcam ludzi o dobrym sercu do pomocy dla naszej uczennicy i jej rodziny). 

                                                                                                     

                                                                                                                      Hanna Gadzińska

 

# zapal znicz pamięci

"

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim...." 

     29.10.2021r. młodzież Zespołu Szkół im. Józefa Nojego wzięła udział w akcji „Zapal znicz pamięci”. Uczniowie i nauczyciele, pamiętając o bohaterskiej walce wielu pokoleń Polaków, zapalili znicze w  Miejscach Pamięci oddając cześć Tym, którzy poświecili swoje życie za Ojczyznę. W tym roku  znicze zapłonęły w kilku miejscach: przed tablicą patrona szkoły Józefa Nojego, który zginął 15.02.1943 r. w Auschwitz, przed tablicą poświeconą mieszkańcom Czarnkowa, którzy zginęli w obozach i więzieniach w czasie II wojny światowej oraz na pomniku Powstańców Wielkopolskich. Nie zapomnieliśmy o pracownikach szkoły zapalając znicze na cmentarzach w Czarnkowie, Wieleniu, Lubaszu, Hucie i Romanowie.

 

„Przerwa na czytanie”

Wydarzeniem, które odbyło się 7.10.2021 w bibliotece Zespołu Szkół w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom była akcja „Przerwa na czytanie". Celem akcji była:promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe; zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Uczniowie czytający w czytelni,  poszukali w zasobach biblioteki szkolnej książki ze  swojego ulubionego gatunku literackiego i na przerwie pogrążyli się w lekturze. Po przeczytaniu fragmentu każdy z uczestników zachęcił do czytania wybranej przez siebie książki. 

Górka w X edycji Narodowego Czytania

 „Na to mamy cztery ściany i sufit, 

aby brudy swoje prać w domu 

i aby nikt o nich nie wiedział.

 Rozwłóczyć je po świecie to ani 

moralne, ani uczciwe”

Moralność pani Dulskiej- Gabriela Zapolska

 

      

4.09.2021 r. na Placu Wolności w Czarnkowie spotkali się miłośnicy książki, aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Lekturą dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była Moralność pani Dulskiej- Gabrieli Zapolskiej. Ten wyjątkowy utwór piętnujący obłudę i zakłamanie stał się jednocześnie uniwersalnym przesłaniem moralnym, ciągle aktualnym. Komizm i gorzka ironia, mistrzowskie wykreowanie  postaci sprawiły, że sztuka Gabrieli Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną -wprowadzając pojęcie „dulszczyzny”.  Weszło ono na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok stało się przedmiotem dyskusji. Do grona czytających w Narodowym Czytaniu dołączyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Nojego wcielając się w role postaci z aktu II (Mela-Natalia Zjawińska, Hesia- Zofia Żak, Zbyszko- Jakub Gadziński, Dulski i Zbyszko -Łukasz Kalkowski, Dulska-Lucyna Kalkowska, Krystyna Wardęga, Krystyna Haracewiat, Julasiewiczowa- Magdalena Domagała, Hanna Gadzińska, Hanka -Eliza Skowron, Justyna Łopatko, Rozalia Nowaczyk). Dzień wcześniej młodzież miała okazję odczytania tekstu lektury w filii Biblioteki Pedagogicznej, gdzie uczniowie oprócz czytania zapoznali się z funkcjonowaniem i zasobami czarnkowskiej książnicy.

 

                                                                         Nauczyciele bibliotekarze

 

 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

     Józef Noji sportowiec i patriota zginął 15.02.1943 roku w Auschwitz. Pamiętając o 78 rocznicy śmierci długodystansowca uczniowie Górki wzięli udział w konkursie o patronie szkoły. Największą wiedzą wykazały się: Kinga Siodła z 2 TLE, Patrycja Siodła z 3LH oraz Natalia Zjawińska z 1LE. Po raz pierwszy konkurs odbył się  na szkolnej platformie. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań, a poziom wiedzy był tak wysoki, że o zwycięstwie zadecydowała szybkość udzielania odpowiedzi. W tym roku oprócz udziału w konkursie nauczyciele zaproponowali I Marsz Upamiętniający Józefa Nojego. Reprezentacja kadry nauczycielskiej wyruszyła z ulicy Chodzieskiej, tam bowiem  znajdują się Izba Pamięci oraz tablica upamiętniająca wybitnego sportowca. Trasa marszu miała długość około 5 km, ponieważ Józef Noji na tym dystansie zajął V miejsce na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Nauczyciele dotarli na Plac Wolności, aby tam przed tablicą Bohaterów Czarnkowa, którzy w czasie II wojny światowej stracili życie w obozach koncentracyjnych, zapalić symboliczny znicz. W ten sposób społeczność Zespołu Szkół im. Józefa Nojego oddała hołd i uczciła pamięć lokalnego bohatera, który swoim pięknym życiem i postawą pokazał czym dla niego były ojczyzna i honor.

 

                                         Hanna Gadzińska, Malwina Sikora