Józef Noji patriota i sportowiec –wyniki konkursu

Józef Noji znakomity polski biegacz zginął w obozie w Auschwitz 15 lutego 1943 r. W Zespole Szkół w Czarnkowie uczniowie klas pierwszych w dniu 11 lutego uczcili 77 rocznicę śmierci długodystansowca biorąc udział w konkursie o patronie szkoły. Największą wiedzą wykazali się:

Uczniowie technikum

I miejsce Wiktoria Płaczek  I L4

II miejsce Julia Zdon       I L4

III miejsce Blanka Trafas   I L4

Uczniowie szkoły branżowej

I miejsce  Dominika Bliga      I i

II miejsce Kamil Żółtowski     I a

III miejsce Alicja Przybylska  I a

Zwycięzcom gratulujemy.

  

Profilaktyka uzależnień w szkołach -punkt biblioteczny

"Profilaktyka uzależnień w szkołach" -punkt biblioteczny zorganizowany przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie, ul. Orłowskiego 1 od 18.02.2020 r. w Bibliotece Zespołu Szkół w Czarnkowie przy ul.Chodzieskiej 29.

 

"NAJCENNIEJSZE, CO MOŻESZ DAĆ DRUGIEJ OSOBIE TO SŁOWO I CZAS" – ZAJĘCIA PSYCHOPEDAGOGICZNE

"NAJCENNIEJSZE, CO MOŻESZ DAĆ DRUGIEJ OSOBIE TO SŁOWO I CZAS" – ZAJĘCIA PSYCHOPEDAGOGICZNE w ZS im. J. NOJEGO W CZARNKOWIE

W świecie obrazków czasami gdzieś nam umyka, że słowa mają swoją moc, mogą nas wynieść pod niebo, ale też i zranić. Język, jako najdoskonalsze narzędzie komunikacji, buduje nasze relacje. W domu, szkole, pracy. Na zajęciach z klasami ponadpodstawowymi, mierzyliśmy się z trudnymi pytaniami - co czyni nas szczęśliwymi, gdzie szukać poczucia własnej wartości, czy pokazać, kiedy ktoś nas zrani, czy mogę się złościć??? Pytań było sporo, odpowiedzi każdy poszuka w sobie, bo nie ma jednego rozwiązania. Ile głów, tyle pomysłów.

Za rozwijającą dyskusję, zaangażowanie młodzieży, uśmiech i życzliwe przyjęcie bardzo dziękuję.

A.Świątek  (PBP Filia w Czarnkowie)

KONKURS SZKOLNEJ BIBLIOTEKI - Józef Noji patriota i sportowiec

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  - Józef Noji patriota i sportowiec

Dzień: 11.02.2020 r.(wtorek)

Godzina:  11.40 – 12.25 (5 lekcja)

Miejsce: Biblioteka szkolna

I Cele konkursu:

•popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły-sportowcu i patriocie,

•zachęcanie do wyszukiwania informacji z różnych źródeł,

•zainteresowanie historią.

II Warunki uczestnictwa:

•w konkursie mogą brać udział uczniowie z klas pierwszych, którzy

do 10 lutego 2020 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie w bibliotece szkolnej.

III Przebieg konkursu:

•uczniowie piszą test składający się z kilku zadań.

IV Postanowienia końcowe:

•komisja wybierze trzy prace, które uzyskają największą ilość punktów,

•nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe w bibliotece szkolnej,

•wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szkoła do Hymnu

8 listopada 2019 r. społeczność ZS im. Józefa Nojego wzięła udziału w akcji „Szkoła do hymnu”.

 

     

GRZYBOBRANKI LIRYCZNE 2019

Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie, przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury, w dniach 24-25 października 2019r.odbyły się warsztaty poetyckie i spotkania z wybitnymi poetami pod szyldem „Grzybobranek Lirycznych". 

W bibliotece Zespołu Szkół im. Józefa Nojego gościli Stanisław Neumert oraz Jerzy Grupiński, którzy zabrali słuchaczy w krainę czarodziejskiego słowa.  

Poeci w trakcie spotkań z młodzieżą chętnie opowiadali o swoim życiu, zdradzali źródła inspiracji, ale przede wszystkim, na podstawie własnej twórczości, zachęcali do pokochania poezji, dyskutowali o pięknie i uniwersalności poezji. Nierzadko, za sprawą miłośników liryki chcących przelać na papier własne spostrzeżenia, doznania i emocje, spotkania przybierały formę warsztatów, skupionych na cechach charakterystycznych dla tego rodzaju literackiego. 

     Historia „Grzybobranek Lirycznych" nieformalnie rozpoczęła się ponad pół wieku temu. W latach sześćdziesiątych do klubu „Piwnica" w Czarnkowskim Domu Kultury oraz klubów wiejskich, przy ścisłej współpracy z istniejącą wówczas Powiatową Biblioteką Publiczną, zapraszano pisarzy, poetów i aktorów. Odczyty, recytacje i sztuki teatralne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zacieśnianie kontaktów poetów i literatów z domem kultury zaowocowały biesiadami literackimi ze spotkaniami poetyckimi w Czarnkowie i okolicznych miejscowościach, które nieregularnie odbywały się przez ponad trzydzieści lat. Dopiero w 1994 roku, przy okazji obchodów 800-lecia Czarnkowa, zorganizowano pierwsze „Świętojanki Liryczne", które cyklicznie, w niemal niezmienionej formie, trwają do dnia dzisiejszego, promując poezję i twórców z Wielkopolski, a przede wszystkim z „Ziemi Nadnoteckiej"       

 Eliza Skowron

 

 

Szkoła Pamięta- Górka w akcji

 roku  ważnych  wydarzeń historycznych -80.  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –Zespół Szkół im. Józefa Nojego włączył się w akcję Ministerstwa  Edukacji Narodowej „Szkoła  Pamięta”. Celem podjętych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, zwiedzając Szkolną Izbę Pamięci, w której znajdują się cenne eksponaty przekazane przez p. Irenę Noji – Ryżewską. Ocalałe dyplomy, puchary, zdjęcia, wycinki prasowe, strój olimpijski - w dużym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy historycznej o czasach, w których żył i działał Józef Noji. Sportowiec i patriota,11-krotny Mistrz Polski w biegu na 5 km, olimpijczyk z1936 r., został rozstrzelany 15 lutego 1943 roku w Auschwitz. Każdego roku młodzież ma okazję poznać życie oraz postawę patrona szkoły, któremu zaproponowano podpisanie niemieckiej listy narodowościowej tzw. volkslisty oferując dobrze płatne stanowisko i związane z tym przywileje. Józef Noji dwukrotnie odmówił tym propozycjom, a konsekwencją tej decyzji była śmierć. Józef Noji zapisał się  w  historii –tej  ogólnonarodowej  i  lokalnej.  Pamięć  o  nim  jest  wyrazem  szacunku dla jego życia i dokonań. W Zespole Szkół zostały podjęte jeszcze inne działania związane z akcją „Szkoła  Pamięta” m.in. Justyna Czajkowska wraz  z innymi nauczycielami i uczniami  odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz zapaliły znicz przy grobie Powstańców Wielkopolskich, uczestników walk o wyzwolenie Czarnkowa w 1919 r. Ponadto młodzież zgłębiła historię bohaterów zwycięskiego zrywu dzięki zorganizowanej przez bibliotekę szkolną wycieczce patriotycznej do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Pamięć o bohaterach historycznych została uhonorowana przez udział 454 uczniów Zespołu Szkół w projekcji dwóch filmów historycznych: Legiony oraz Piłsudski.