I Turniej Szkół noszących imię Józefa Nojego

 

  W pięknej scenerii Puszczy Noteckiej przy amfiteatrze w Drawsku, 5 sierpnia, odbył się turniej sołectw gminy Drawsko, którego organizatorem był wójt tejże gminy. Równolegle do tej imprezy zorganizowano I Turniej Szkół noszących imię Józefa Nojego, w którym uczestniczyli przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej w Pęckowie (równocześnie współorganizator imprezy), Gimnazjum w Drezdenku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Wieczorem, ok. godz. 18, dokonano uroczystego otwarcia Turnieju Szkół. Czekając, na pokonujących 4 kilometry z Pęckowa do Drawska biegaczy z ogniem olimpijskim, przypomniano ważne informacjez życia Józefa Nojego. Po zapaleniu znicza olimpijskiego przy portrecie Patrona szkół przedstawiono zasady konkursów wiedzy i konkurencji sportowych turnieju.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie reprezentowany był przez następujących uczniów: Dominika Macioszka, Wiktorię Piontek, Alicję Wizę w konkursie wiedzy oraz Alicję Wizę, Jakuba Golika, Tomasza Helwicha, Sławomira Matza i Łukasza Kalkowskiego w konkurencji sportowej.

Konkurencje dotyczące znajomości życiorysu patrona polegały na odpowiedzi na wybrane przez zespół 3 pytania, ułożeniu hasła z liter przy zasłoniętych oczach oraz na ułożeniu portretu Józefa Nojego z puzzli.

Konkurencje sportowe polegały na wykazaniu się zręcznością i sprawnością fizyczną, były to np. toczenie piłki w butelkowe kręgle, trafianie workiem do koła oraz kółkiem na drążek, trafianie kopniętą tyłem piłką do bramki oraz uderzanie piłki kijem od unihokeja z celowaniem w bramkę. Mimo porywistego wiatru zabawa była przednia.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po obu konkurencjach uzyskali 26 punktów i I miejsce. Natomiast decydującą rolę w punktacji odegrało koło fortuny, które w tym roku nie było przychylne drużynom. Po zakręceniu nim przez przedstawicieli każdej z drużyn trzeba było odjąć punkty: Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie i Szkole Podstawowej w Pęckowie – 15, Gimnazjum w Drezdenku – 10. Tym sposobem ostatecznie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskując 11 punktów, zajął II miejsce.

Po rozdaniu indywidualnych dyplomów i nagród uczestnikom oraz nagród i dyplomów opiekunom w kawiarence amfiteatru poczęstowano wszystkich pysznym lokalnym ciastem oraz pizzą.

Obecni nauczyciele opiekunowie i kibice: Aleksandra Modrzyńska, Eliza Skowron i Lucyna Kalkowska.

 

Podróż w Himalaje

.05.2017r. w auli miało miejsce spotkanie uczniów kilku klas z p. Piotrem Mielcarkiem, nauczycielem Zespołu Szkół w Gębicach a prywatnie podróżnikiem, który w bardzo ciekawy sposób, pokazując zdjęcia i filmy opowiedział o swojej trzytygodniowej wyprawie w Himalaje. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali informacji o przygotowaniach do wyprawy, o trudnościach związanych z funkcjonowaniem organizmu na wysokościach powyżej 5 tysięcy metrów nad poziomem morza i oglądali przywiezione przez prelegenta pamiątki. 

W imieniu uczniów i nauczycieli dziękuję panu Piotrowi za podzielenie się swoją pasją.

      

Ćwiczenia w Goraju

30 maja, mimo burzowej pogody, odbyły się zajęcia terenowe, w których uczniowie mogli szukając rozstawionych w terenie 8 punktów skonfrontować rzeczywistość z oznaczeniem na mapie. Dziękujemy p. Zygmuntowi Jelińskiemu i jego 2 uczniom z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którzy pomogli w przeprowadzeniu ćwiczeń.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu TYTKA -SZNYTKA

Szkolny konkurs TYTKA –SZNYTKA przeprowadzono 25. 05. 2017 r. na 5 godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów głównie z klas zawodowych. Uczniowie mieli do uzupełnienia a właściwie do wyjaśnienia znaczenie słów i wyrażeń z gwary poznańskiej i mogli uzyskać 40 punktów. Wyzwanie podjęli i najlepszą znajomością tej dziedziny wykazali się uczniowie:

Macioszek Dominik z kl. 3 IB oraz Pieścikowski Adrian i Nowak Krzysztof z kl. 1dz. Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 1. 06. 2017 r.

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

              

Porozumienie bez przemocy – zajęcia warsztatowe w ramach Tygodnia Bibliotek w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie

18 maja odbyły się zajęcia warsztatowe z pięcioma klasami ponadgimnazjalnymi inspirowane metodą Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. Uczniowie wykazywali różnice między wyrażaniem uczuć i myśli, odróżniali uczucia od tego, za kogo się uważają ( określali swoje umiejętności lub słabe strony), w końcu szukali różnić między artykułowaniem uczuć a wyobrażeniem reakcji, które wywołują w ludziach. Na końcu zajęć poznawali słowa stanowiące interpretację cudzych poczynań i mierzyli się ze zdaniami, w których należało odszukać uczucia artykułowane wprost.

Anna Świątek

  

 

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek

Konferencję prowadziły Anna Świątek i Wioletta Januszak. W ramach szkolenia z TIK-ów dotyczącego blogów czytelniczych przedstawiono subiektywną listę tych najciekawszych i najpoczytniejszych. Znalazły się wśród nich blogi : Anny Dziewit-Meller, Pauliny Małochleb czy Rafała Hetmana. Jest to kolejna forma popularyzacji czytelnictwa.

Druga część szkolenia dotyczyła Literackiego Woodstocku – imprezy czytelniczej, która odbyła się pod koniec lipca ubiegłego roku we Wrocławiu w ramach obchodów 10-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki. Prowadząca przybliżyła nauczycielkom ideę literackiego festiwalu, program oraz odbywające się w jego ramach spotkania z najbardziej popularnymi współczesnymi pisarzami. 

Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny, a właściwie podsumowanie działań nt. współpracy biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w zakresie rządowych programów na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze z Czarnkowa, Gulcza, Lubasza, Sarbi i Gębic zaprezentowali działania i akcje promujące czytelnictwo, które przeprowadzili w tym roku szkolnym. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość. 

      

Ogłoszenie wyników konkursu o Patronie Szkoły

W tegorocznym konkursie o Patronie Szkoły w dniu 5.04.2017r. wzięło udział 17 osób z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Najlepszą znajomością faktów z życia sportowego, patriotycznego i osobistego Józefa Nojego wykazali się uczniowie: Dominik Macioszek z 3 IB, Wiktoria Piątek z 1 LE, Karolina Modrzyńska z 2 TIŻ, Karolina Modrzyńska z 2 TIŻ oraz Pamela Soleniewicz z 1az. Organizatorzy dziękują uczniom, którzy podjęli się tego zadania i wzięli udział w konkursie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się  w poniedziałek 8.05.2017r. w bibliotece szkolnej.

  

 

Konkurs Tytka-Sznytka

Biblioteka szkolna 

zaprasza uczniów do udziału w konkursie TYTKA – SZNYTKA, 

który odbędzie się pod koniec maja 2017r.

                             

                            

                                    

 

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do biblioteki do dnia 24.05.2017r. 

i zainteresowanych poinformujemy o dokładnym terminie konkursu.

                                                                       Nauczyciele bibliotekarze

 

Informacja

W tegorocznym konkursie o Patronie Szkoły wzięło udział 17 osób z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Organizatorzy dziękują uczniom, którzy podjęli to wyzwanie i wzięli udział w konkursie oraz zapraszają na ogłoszenie wyników o godz. 10.45 do biblioteki szkolnej w poniedziałek 8.05.2017r.