Wyniki konkursu gwarowego

Nasza gwara to nasz skarb

W dniu 5.03.2019 r. rozdano nagrody w Szkolnym Konkursie Gwarowym „Godamy po naszymu”. Wzięło w nim udział  14 uczniów, którzy napisali test składający się ze słownictwa i zwrotów gwary poznańskiej. Gwara poznańska to jedna z bardziej specyficznych gwar regionalnych w Polsce. Po poznańsku mówi się nie tylko w samym Poznaniu, ale i w okolicach, a odmiany gwary spotkać można w całej Wielkopolsce. Gwara poznańska powstała z wymieszania dialektu wielkopolskiego z elementami słownictwa niemieckiego, głównie w wyniku ponad stuletniego pruskiego panowania w Wielkopolsce. Mieszkańcy Poznania stali się często dwujęzyczni i zaczęli używać w gwarze niemieckich słów. Do dziś mówimy: zrobić łóżko, zakluczyć, w gazecie stoi napisane.Pomimo tego, że gwara poznańska coraz szybciej zanika, warto o niej pamiętać i ją kultywować, bo wciąż jest to niezwykle ważny i ciekawy składnik tutejszej kultury.

Nagrody w konkursie otrzymali:

 I miejsce Żaneta Rybarczyk z kl. II EH

 II miejsce Mateusz Wargin z kl. II BM

 III miejsce Rafał Marzec z kl.II EH

Wyróznienie: 

Dawid Nowacki z kl.III IŻ

Jakub Jednorowski kl.II DZ

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za  udział w konkursie i  trud włożony w przygotowanie.  

                                                                                             Nauczyciele bibliotekarze

 

 

  

Godamy po naszymu

Nasza gwara to nasz skarb...

Zapraszamy młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

do udziału w Konkursie Gwarowym „Godamy po naszymu”

Dzień:26.02.2019 r.(wtorek)

Godzina: 945, sala: C4

I Cele konkursu:

1.Popularyzacja gwary wielkopolskiej.

2. Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

3. Budzenie zainteresowania kulturą własnego regionu.

II Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie , którzy do 25 lutego 2019 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie do biblioteki szkolnej.

III Przebieg konkursu:

Sprawdzenie wiedzy uczestników za pomocą testu, wyłonienie trójki laureatów.

IV Postanowienia końcowe:

1.Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody książkowe w bibliotece szkolnej.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki szkolnej.

Spotkanie ze świadkami historii: panami Aleksandrem Wierbilem i Piotrem Szlanga

 

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych postanowiła uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, poznając historię Polski od świadków historii. W tym celu zorganizowano 27.11.2018 r. autorskie spotkania w bibliotece szkolnej z ciekawymi ludźmi, dla których przekazywanie historii stało się misją. Pierwszy podzielił się swoimi wspomnieniami pan Aleksander Wierbil, a właściwie Dowgiałło, bo tak brzmi nazwisko, pod którym urodził się w 1931 roku w Wilnie. Jego życie określano mianem "wierbilowskiej Odysei". Śmierć rodziców, sierociniec, rozłąka z rodzeństwem, zesłanie na Sybir, powrót do Polski odcisnęły na młodzieży niezapomniane wrażenia. Godzina lekcyjna okazała się za krótka na przekazanie wzruszającego świadectwa Sybiraka. Na drugim spotkaniu młodzież poznała miejsca związane z  przebiegiem walk Powstania Wielkopolskiego  w mieście i okolicy oraz pogłębiła wiedzę o ogólnej historii Czarnkowa. Pasjonat historii miasta i jednocześnie przewodniczący Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa pan Piotr Szlanga swoje opowiadanie wzbogacił ilustrowanymi rysunkami, zdjęciami i obrazami. Zaproszeni goście rozbudzili w młodzieży nie tylko pasje historyczne, ale uświadomili że nasza przeszłość jest częścią tożsamości kulturowej i narodowej. 

Konkurs historyczny 100.rocznica Odzyskania Niepodległości

7 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  odbył się konkurs historyczny upamiętniający100.rocznicę odzyskania niepodległości „Polska to jest wielka rzecz…” II Rzeczypospolita  w latach 1918-1939, zorganizowany przez Pana Adama Derkowskiego. Jury w składzie: p. Adam Derkowski, p. Hanna Gadzińska i p. Aleksandra Modrzyńska, czuwało nad przebiegiem  interaktywnego quizu, dzięki któremu został wyłoniony najlepszy znawca historii okresu międzywojennego. Podczas Gali Niepodległości uhonorowano zwycięzców - nagrody książkowe otrzymali: Tomasz Cierpicki  I miejsce, Klaudiusz Żak- II miejsce oraz Marcel Rzysko III. Zwycięzcom gratulujemy szerokiej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Gala Niepodległości

9 listopada 2018 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego odbyła się uroczysta Gala Niepodległości. Utworem Pierwsza Brygada na  trąbkę wykonanym przez Adama Jankowskiego oraz Polonezem w wykonaniu grupy tanecznej Ritmo, którą prowadzą p. Katarzyna Bielejewska i p. Łukasz Naplocha, rozpoczęto montaż słowno-muzyczny. 

W przepięknej scenerii młodzież z grupy  teatralnej Twarzą w Twarz prowadzonej przez p. Justynę Łopatko odzwierciedliła atmosferę powojennej Polski. Każdy z uczestników otrzymał biało-czerwoną kokardę wykonaną przez p. Agnieszkę Chestkowską oraz słodką niespodziankę z myślą patriotyczną, wyszukaną przez p. Magdalenę Gmyrek. Imprezę prowadziły uczennice Agata Klimczak i Patrycja Erdmann. Atrakcją Gali byli uczniowie Adam Psyk i Rafał Marzec, ubrani w  żołnierskie mundury z tego okresu, które ze swojej cennej kolekcji udostępnił p. Cezary Wendland –pasjonat historii wojskowości. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni uczestnicy projektu My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Uhonorowano także zwycięzców konkursu historycznego „Polska to jest wielka rzecz…” II Rzeczypospolita  w latach 1918-1939, zorganizowanego przez Pana Adama Derkowskiego (nagrody książkowe otrzymali Tomasz Cierpicki, Klaudiusz Żak oraz Marcel Rzysko). Piękne pieśni patriotyczne zaśpiewali Kamil Januszkiewicz, Agata i Julia Golon. Wiersze recytowali: Estera Wicher, Adam Sulikowski, Sara Kiełczykowska i Aleks Magdziarz. W rolę sprzedawcy gazet wcieliła się Weronika Radzyminska. Przy nagłośnieniu pracowali Maksymilian Chestkowski i Krystian Łucyk. Scenariusz opracowały p. Hanna Gadzińska i p. Aleksandra Modrzyńska. Na zakończenie Julia  Surma zagrała na klarnecie Rotę.  

W trakcie uroczystości o godzinie 11:11 uczniowie odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego (na auli około 200 osób, a na boisku szkolnym około 450 osób). Młodzież śpiewająca hymn w ramach ogólnopolskiej Akcji Rekord dla Niepodległej, pod kierunkiem  p. Małgorzaty Bednarek i zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, utworzyła z biało-czerwonych kartek flagę narodową. Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu historycznych obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości.

 

                                                                                                                                  

  

 

Grzybobranki Liryczne w ZSP

 

Nadeszła jesień, a wraz z nią  już XXIV edycja "Grzybobranek Lirycznych" i choć wokół musimy zmierzyć się z jesienną słotą i zimnem, to warto oddać się ciepłym  poetyckim słowom, które otulają nas zewsząd i przenoszą do magicznej krainy. 

W tym roku odbył się cykl spotkań autorskich z uznanymi poetami naszego regionu XX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Kochać poezję" oraz III konkurs satyryczny "Słowa, słówka...". Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie, przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury, w dniach 25-26 października odbyły się warsztaty poetyckie i spotkania z wybitnymi poetami pod szyldem "Grzybobranek Lirycznych". W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gościli Stanisław Neumert oraz Państwo Jolanta i Stanisław Szwarc, którzy zabrali słuchaczy w krainę czarodziejskiego słowa. Poeci w trakcie spotkań z młodzieżą chętnie opowiadali o swoim życiu, zdradzali źródła inspiracji, ale przede wszystkim, na podstawie własnej twórczości, zachęcali do pokochania poezji, dyskutowali o pięknie i uniwersalności poezji. Nierzadko, za sprawą miłośników liryki chcących przelać na papier własne spostrzeżenia, doznania i emocje, spotkania przybierały formę warsztatów, skupionych na cechach charakterystycznych dla tego rodzaju literackiego. 

Kulminacyjnym punktem „Grzybobranek lirycznych” była biesiada wieńcząca dwudniową pracę poetów. Jerzy Grupiński -poeta, krytyk literacki, animator i edytor  podziękował wszystkim artystom za udział w spotkaniach, konkursie recytatorskim oraz satyrycznym, zaś szczególne słowa uznania kierował do  Tadeusza Wyrwy - Krzyżańskiego, który w tym roku obchodzi 50-lecie pracy artystycznej i był inicjatorem Grzybobranek. " Historia "Grzybobranek Lirycznych" nieformalnie rozpoczęła się ponad pół wieku temu. Już w latach sześćdziesiątych do klubu "Piwnica" w Czarnkowskim Domu Kultury oraz klubów wiejskich, przy ścisłej współpracy z istniejącą wówczas Powiatową Biblioteką Publiczną, zapraszano pisarzy, poetów i aktorów. Odczyty, recytacje i sztuki teatralne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zacieśnianie kontaktów poetów i literatów z domem kultury zaowocowały biesiadami literackimi ze spotkaniami poetyckimi w Czarnkowie i okolicznych miejscowościach, które nieregularnie odbywały się przez ponad trzydzieści lat. Dopiero w 1994 roku, przy okazji obchodów 800-lecia Czarnkowa, zorganizowano pierwsze "Świętojanki Liryczne", które cyklicznie, w niemal niezmienionej formie, trwają do dnia dzisiejszego, promując poezję i twórców z Wielkopolski, a przede wszystkim z Ziemi Nadnoteckiej.” Perełką wieczoru był koncert muzyki filmowej- projekt artystyczny rodowitej czarnkowianki Pauliny Leśnej pod nazwą "Jazz Bond" przeniósł słuchaczy do świata niesamowitych historii słynnego i niezwykle intrygującego agenta 007.

 Eliza Skowron