Konferencja bibliotekarzy w Gębicach

 

4 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbyła się konferencja nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 19 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny. Bibliotekarze zapoznali się z działaniami podjętymi w bibliotece szkolnej w Gębicach, które zaprezentowały panie Beata Maszewska oraz Magdalena Dudra. Mieli również możliwość zwiedzenia szkoły i biblioteki.  Następnym punktem programu było szkolenie z programowania ozobotów, które przeprowadziła Małgorzata Olejnik z Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Pod koniec ustalono tematy punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych w różnych szkołach oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą diagnozy potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy.

                                 źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie

   

Inauguracja 100. rocznicy odzyskania niepodległości na „Górce”.

  

Rok 2018 jest dla Polaków rokiem wielu ważnych rocznic, upamiętniających znaczące wydarzenia. Te najistotniejsze  miały miejsce po I wojnie światowej, kiedy po 123 latach niewoli, na arenie dziejowej jesienią 1918 roku pojawiła się niepodległa Polska. Walczyło o nią w różny sposób kilka pokoleń Polaków. Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego postanowiła  uhonorować bohaterów tamtych wydarzeń. W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano cykl imprez, które mają nam uświadomić, że każdy jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za losy Ojczyzny. 

W dniach 26-27 września 2018  młodzież z „Górki” wzięła udział w zajęciach otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w murach Collegium Historicum. Wykłady zostały skoncentrowane wokół jednego tematu wiodącego „Niepodległość w różnych epokach”. 

W tym czasie kiedy część młodzieży brała udział w zajęciach otwartych na uczelni, druga grupa zwiedzała Bazylikę Św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Uczniowie znaleźli się u źródeł  wydarzeń, które miały wpływ na kształtowanie się państwa polskiego. Następnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bramie Poznania o tematyce: „Państwo-instrukcja obsługi”, które odzwierciedlały postawy Polaków budujących niepodległe państwo. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, porównanie patriotyzmu w przeszłości i współcześnie. Młodzież zwiedziła także Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli. Dwudniowy wyjazd był  żywą lekcją historii, jak również początkiem cyklu wydarzeń, które zostały zaplanowane przez nauczycieli w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Opiekunowie

    

 

Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego

 

  

Dnia 7 września br. młodzież z „Górki” została zaproszona do Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Uczniowie klas I i II czytali fragmenty  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, pięknej i mądrej książki przybliżającej nam jeszcze bardziej doświadczenia sprzed wieku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Oprócz, głównego celu, którym była promocja czytelnictwa, udział w Narodowym Czytaniu był też formą uczczenia jubileuszu. Kulminacja akcji w całej Polsce miała miejsce 8 września 2018 roku. Tego dnia na Placu Wolności w Czarnkowie fragmenty Przedwiośnia czytali między innymi nauczyciele naszej szkoły. Do Narodowego Czytania w przyszłym roku zapraszają nauczyciele bibliotekarze.

    

 

Kiermasz na "Górce"

Od 10 września 2018 r. 

w bibliotece szkolnej rozpocznie się kiermasz używanych podręczników.
Zainteresowanych uczniów 
zapraszamy.                

 

Zasady Kiermaszu :

Sprzedający książki wpisuje długopisem na kopercie imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i cenę książki np. 1.matematyka  15zł,  2. geografia 10zł

W książce uczeń wpisuje cenę ołówkiem oraz nadany przez bibliotekarza numer koperty.

Kupujący przynosi drobne pieniądze po 10,12,15 zł.

Opisane przez uczniów koperty ułatwią pracę oraz skrócą czas oczekiwania na zarejestrowanie podręczników.             

 

Wielkopolskie Questy Czarnków-perła nad Notecią

12.06.2018 r. nauczyciele bibliotekarze zaproponowali młodzieży z „Górki” udział w Wielkopolskim Queście. Trasa questu zaczęła się na Placu Wolności przed pomnikiem Janka z Czarnkowa. Uczniowie biorący udział w wędrówce w towarzystwie słynnego polskiego kronikarza Janka z Czarnkowa, poznali ciekawą historię miasta-perły nad Notecią. Gra toczyła się w przestrzeni - rynek, Góra Krzyżowa, kościół, Marina. Uczestnicy zabawy wędrowali z ulotką questową rozwiązując zadania i zagadki, które prowadziły do ukrytej skrzyni skarbów. Skarbem była pieczęć, którą przystawia się na ulotce, jako poświadczenie przejścia questa. W trakcie wyprawy uczniowie wędrowali po miejscach pozornie znanych, a jednak pełnych niespodzianek i tajemnic. Rozwiązując zadania i zagadki zauważyli nowe oblicze znanego im miasta. W tym queście poznali miejsca związane z królewską przeszłością Czarnkowa, a największym odkryciem były piękne fasady budynków, na które najczęściej nie zwracamy uwagi.  Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania, aby zostać odkrywcą i zdobywcą skarbów wystarczy wydrukować ulotkę i wyruszyć na szlak. Zabawa jest dostępna dla każdego. Warto zatrzymać się na chwilę i zobaczyć to czego w pośpiechu nie dostrzegamy.

    

Noc Bibliotek

8.06.2018 r. Miejska Biblioteka Dziecięca oddział dla dzieci przy ul. Wronieckiej oraz Filia nr 2 przy pl. Wolności, zorganizowały „Noc Bibliotek". W oddziale przygotowano dla najmłodszych mnóstwo konkursów i zabaw z nagrodami, natomiast starsi miłośnicy słowa drukowanego postanowili poznać tajniki miejscowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Przewodniczką po czarnkowskiej Farze była Stefania Neldner, która opowiadała o wielu nieznanych faktach związanych ze świątynią. 

W IV wydaniu ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” wzięło udział 1874 bibliotek. Młodzież z „Górki” także nie zawiodła i wspólnie z nauczycielami podziwiała piękno późnogotyckiego czarnkowskiego kościoła, jednego z cenniejszych zabytków sakralnych na terenie Wielkopolski.

   

 

 

Profilaktyczne zajęcia w ZSP w Czarnkowie

 

24 maja po raz kolejny odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów. Uczniowie z klas pierwszych tworzyli definicję konfliktu, typowali: najlepszy sposoby radzenia sobie z sytuacjami spornymi, najczęstsze sposoby zachowania się w takich sytuacjach, poznawali mechanizmy wychodzenia z konfliktów : poprzez mediacje czy negocjacje. Zajęcia wpisały się w piąty punkt kierunków polityki oświatowej państwa.

                                                                     Anna Świątek

 

Nauczyciele bibliotekarze w Bibliotece Pedagogicznej

Z okazji Tygodnia Bibliotek,17 maja 2018, odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Tematem była (Do)wolność czytania. Jako pierwsza wystąpiła Anna Świątek z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie i omówiła temat skutecznych sposobów zachęcania do czytania. Następnym tematem było wykorzystanie teatrzyku Kamishibai w różnych etapach nauczania jako forma popularyzacji czytelnictwa. Na ten temat wypowiadały się i dzieliły się swoimi doświadczeniami: Małgorzata Górska (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu), Magdalena Janc-Węglewska (SP w Lubaszu) oraz Ewa Gołębiewska (SP nr 1 w Czarnkowie). Ostatnim, ale równie ciekawym tematem, była kaligrafia, którą przybliżyła nam Justyna Bauza (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu). Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo oraz prelegentom za bardzo ciekawe omówienie tematów.

 

                                                                                                            Źródło: Biblioteka Pedagogiczna