Rozdanie nagród w konkursie Józef Noji patriota i sportowiec

 

 

1 marca 2018 r. zwycięzcy konkursu: Wiktoria Piontek, Mateusz Wargin, Tomasz Cierpicki, Kacper Libera i Natalia Wypusz otrzymali atrakcyjne nagrody. Z ramienia dyrekcji gratulacje złożyła pani Anny Zalewska, której pomagała odpowiedzialna a pracę biblioteki kierownik Szkolnego Centrum Informacyjnego-pani Anna Konieczka.Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy z okazji 75 rocznicy śmierci Józefa Nojego, który został rozstrzelany 15 lutego 1943 roku w Auschwitz. Każdego roku młodzież ma okazję poznać życie oraz postawę sportowca i patrioty, któremu dwukrotnie zaproponowano podpisanie niemieckiej listy narodowościowej tzw. volkslisty oferując dobrze płatne stanowisko i związane z tym przywileje. Józef Noji dwukrotnie odmówił tym propozycjom, a konsekwencją tej decyzji była śmierć. Dzisiaj możemy się zastanawiać czy w chwili zagrożenia postąpilibyśmy tak samo jak Józef Noji? Odpowiedzią mogą być słowa  Wisławy Szymborskiej "Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono" bowiem najgłębsze właściwości naszej natury są zazwyczaj głęboko ukryte, ujawniając się dopiero w sytuacjach ekstremalnych. Podziwiamy więc naszego patrona za jego godne zachowanie.

 

Pamięć o słynnym sportowcu trwa.

 

Józef Noji zginął 15 lutego 1943 rozstrzelany pod ścianą śmierci bloku XI za próbę wysłania grypsu. Kolejna rocznica śmierci słynnego sportowca jest okazją do przypomnienia tej niezłomnej postaci. Lekkoatleta – długodystansowiec. Olimpijczyk z Berlina z 1936 roku (V miejsce w biegu na 5000 m) 11 – krotny Mistrz Polski, tak w kilku słowach możemy scharakteryzować sportowca. Józefowi Noji przyszło żyć w niespokojnych czasach, należał do pokolenia, którego najlepsze dni przemijały w towarzystwie wystrzałów, cierpienia i poświęceń. 

8 lutego w ZSP został zorganizowany konkurs wiedzy o patronie szkoły. 

Przed przystąpieniem do konkursu młodzież zbierała informacje na temat Józefa Nojego na lekcjach bibliotecznych, a następnie zwiedzała Szkolną Izbę Pamięci, w której znajdują się cenne eksponaty przekazane przez p. Irenę Noji – Ryżewską. Ocalałe dyplomy, puchary, zdjęcia, wycinki prasowe, strój olimpijski - w dużym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy historycznej o czasach, w których żył i działał nasz patron. 

W konkursie o patronie szkoły-sportowcu i patriocie wzięło udział ponad 20 uczniów. Najlepszą wiedzą wykazali się:

I miejsce    - Wiktoria Piontek z II LE,

II miejsce   -  Mateusz Wargin  I BM,

III miejsce  -  Tomasz Cierpicki  I M4.

Gratulujemy wiedzy.

 Nagrody zostaną wręczone 1 marca 2018r. o godz.10.30 w bibliotece szkolnej.

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Józef Noji patriota i sportowiec

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Józef Noji patriota i sportowiec

Dzień:8 luty 2018r.(czwartek)

Godzina:  11.30 – 12.25 (5 lekcja)

Sala: C 3

I Cele konkursu:

•popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły-sportowcu i patriocie,

•zachęcanie do wyszukiwania informacji z różnych źródeł.

•zainteresowanie historią.

II Warunki uczestnictwa:

•w konkursie mogą brać udział uczniowie z klas pierwszych, którzy 

do 5 lutego 2018r. zgłoszą się do biblioteki szkolnej.

III Przebieg konkursu:

•uczniowie piszą test składający się z kilku zadań.

IV Postanowienia końcowe:

•członkowie komisji otrzymają kartę oceny punktowej, na której dokonają oceny wszystkich prac,

•komisja wybierze trzy prace, które uzyskają największą ilość punktów,

•nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe w bibliotece szkolnej,

•wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki szkolnej.

 

                                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

II Noc w Starostwie Powiatowym

Dnia 10 stycznia br. odbyła się II NOC w STAROSTWIE POWIATOWYM w Czarnkowie. Po raz kolejny uczniowie  i opiekunowie ze szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć przygotowanych przez pracowników Starostwa. Nasze spotkanie z historią rozpoczęło się nietypowo-  grupa  z „Górki” (klasy: 1RL,1BM,4RL) poddana została szkoleniu z zakresu musztry wojskowej. Efekty były imponujące! Następnie marszowym krokiem  zaprowadzono nas  do Starostwa. Pomieszczenia budynku zamieniono na miejsca związane z wydarzeniami lat 1918-1919. Quiz tematyczny, wystawa „Walki powstańcze w Puszczy Noteckiej”, występy artystyczne, strzelnica, pokaz wystrzałów, „kino pod chmurką” i …. „żołnierska grochówka” przy koksownikach- to główne atrakcje wieczoru. Bardzo ciekawe było spotkanie  z reżyserem i odtwórcą roli głównego bohatera filmu „Powstanie Wielkopolskie- Czarnków odzyskany” podczas którego dowiedzieliśmy się o kulisach powstawania filmu.

W przyszłym roku  czeka nas okrągła rocznica: 100-lecie zwycięskiego Powstania Wielkopolan. Czekamy na kolejną edycję „Nocy” i dziękujemy za spotkanie z żywą i atrakcyjną lekcją historii.

 

Hołd poległym bohaterom przez złożenie kwiatów

Z okazji 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Czarnkowskiej przedstawiciele Władz Publicznych, w poniedziałek 8 stycznia o godz. 15:30, złożyli kwiaty w miejscach Pamięci Narodowej. Delegacja młodzieży z Górki wraz z nauczycielami złożyła symboliczną wiązankę oddając w ten sposób hołd poległym bohaterom. Impulsem do Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 był uroczysty przyjazd do Poznania wybitnego pianisty, męża stanu– Ignacego Jana Paderewskiego. Dnia 27 grudnia 1918 roku zorganizowano manifestacyjne pochody dzieci, które maszerowały pod Bazar, radośnie wiwatując chorągiewkami. Niemcy, widząc spodziewaną euforię Polaków, przystąpili do podjęcia ostatecznej próby utrzymania status quo sprzed przyjazdu pianisty. Aktywni miejscowi Niemcy i grupy żołnierzy z 6. pułku grenadierów zorganizowali pochód, niszcząc po drodze siedzibę Komisariatu NRL, zrywając zawieszane na balkonach prywatnych mieszkań flagi państw ententy. W gotowości bojowej czekały polskie oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej. Przed godziną 17.00 sytuacja wymknęła się spod kontroli. Padł pierwszy strzał, wybuchło powstanie, które błyskawicznie rozprzestrzeniło się w całej Wielkopolsce. 

Ważną rolą obchodów upamiętniających ten trudny okres jest zaszczepienie w świadomości wszystkich Polaków pamięci o zwycięskim i znaczącym dla historii kraju Powstaniu Wielkopolskim. Warto zajrzeć na stronę: http://27grudnia.pl/, aby wczuć się w atmosferę tych historycznych wydarzeń.

 

Kolejny Punkt Biblioteczny

Wzorem poprzednich akcji Biblioteka Pedagogiczna w ramach Punktu bibliotecznego przekazała do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie książki na temat: Cyberświat i młodzież – szanse i zagrożenia, zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Tak jak poprzednio udostępnione książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej można wypożyczać w bibliotece szkolnej na „Górce”. Serdecznie zapraszamy.

 

Szkolenie nauczycieli -bibliotekarzy

7 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie odbyło się kolejne spotkanie 17 nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Nauczyciele-bibliotekarze zwiedzili bibliotekę oraz zapoznali się z działaniami dotyczącymi upowszechniania czytelnictwa organizowanymi w bibliotece szkolnej w Połajewie, które zaprezentowała p. Teresa Lewandowska. Wioletta Januszak omówiła zmiany dotyczące opracowania księgozbioru, tj. zastosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz poprowadziła warsztaty szkoleniowe z technologii informacyjno-komunikacyjnych przedstawiając program do tworzenia mini komiksów ToonyTool, który jest ciekawą formą pracy z uczniami.

 

   

Październik miesiąc bibliotek

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych było „Książka nas łączy”, w związku z tym nauczyciele bibliotekarze z „Górki” podjęli szereg akcji, w których młodzież miała możliwość pracy z książką. Klasy pierwsze uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych, podczas których uczniowie zapoznawali się z zasobami biblioteki szkolnej. Ponadto wyszukiwano informacje na temat patrona szkoły Józefa Nojego, nie tylko w bibliotece, ale w Izbie Pamięci. Nowością było to, że młodzież otrzymała pytania związane ze zgromadzonymi eksponatami i każdy indywidualnie musiał poszukać informacji w gablotach. 

       Na uwagę zasługują zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu (sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarnkowie, pani Anna Świątek, która także dostarczyła do biblioteki na „Górce” książki wchodzące w skład Punktu Bibliotecznego Biblioteki Pedagogicznej. Z książek o tematyce Młodzież trudna, a wychowawcza rola szkoły mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły, a tematyka jest związana z problemami młodzieży.

    W ramach „Grzybobranek lirycznych” odbyły się spotkania z poetami. Na temat swoich tomików rozmawiali z uczniami pan Stanisław Neumert oraz pan Jerzy Beniamin Zimny.

     Jak co roku dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszyła się akcja Zabierz Mnie do Domu, czyli możliwość wybrania książek wcześniej przyniesionych przez młodzież.

Nietypową lekcję biblioteczną Książka i ja w języku niemieckim przygotowała i przeprowadziła pani Magdalena Gmyrek. Podczas zajęć uczniowie wyszukiwali informacje z zasobów niemieckojęzycznych.

Zwieńczeniem akcji „Książka nas łączy” było przyjęcie na stan biblioteki 245 woluminów, podarowanych przez nauczycieli ZSP, które wzbogaciły zbiory biblioteczne.

   

 

Książka nas łączy

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa 

z najwspanialszymi ludźmi 

minionych czasów"

 Kartezjusz

 

 „Książka nas łączy”- hasło przewodnie tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych stało się bardzo realne wśród społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego. Nauczyciele „Górki” pozostawili ślad w bibliotece szkolnej w postaci 245 podarowanych woluminów, które wzbogaciły zbiory biblioteczne. Akcja miała na celu podniesienie poziomu czytelnictwa, propagowanie zainteresowania książką, kształtowanie kultury czytelniczej, a także integrację całej społeczności szkolnej. Na liście darowanych książek znalazły się prawdziwe „perełki” z wielu dziedzin wiedzy, po które z przyjemnością sięgnie młody czytelnik. Jaki wpływ na rozwój młodego pokolenia ma książka, wiedziano już w starożytności. Świadczą o tym słowa Marka Tuliusza Cycerona „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach." Biblioteka dla wielu to nadal skarbnica wiedzy, a czytanie książek to najpiękniejsza przygoda, która pozwala odkrywać nowe bogactwa. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z nowymi książkami. 

                                                                                            Nauczyciele bibliotekarze z „Górki”