Kolejny Punkt Biblioteczny

Wzorem poprzednich akcji Biblioteka Pedagogiczna w ramach Punktu bibliotecznego przekazała do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie książki na temat: Cyberświat i młodzież – szanse i zagrożenia, zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Tak jak poprzednio udostępnione książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej można wypożyczać w bibliotece szkolnej na „Górce”. Serdecznie zapraszamy.

 

Szkolenie nauczycieli -bibliotekarzy

7 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie odbyło się kolejne spotkanie 17 nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Nauczyciele-bibliotekarze zwiedzili bibliotekę oraz zapoznali się z działaniami dotyczącymi upowszechniania czytelnictwa organizowanymi w bibliotece szkolnej w Połajewie, które zaprezentowała p. Teresa Lewandowska. Wioletta Januszak omówiła zmiany dotyczące opracowania księgozbioru, tj. zastosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz poprowadziła warsztaty szkoleniowe z technologii informacyjno-komunikacyjnych przedstawiając program do tworzenia mini komiksów ToonyTool, który jest ciekawą formą pracy z uczniami.

 

   

Październik miesiąc bibliotek

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych było „Książka nas łączy”, w związku z tym nauczyciele bibliotekarze z „Górki” podjęli szereg akcji, w których młodzież miała możliwość pracy z książką. Klasy pierwsze uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych, podczas których uczniowie zapoznawali się z zasobami biblioteki szkolnej. Ponadto wyszukiwano informacje na temat patrona szkoły Józefa Nojego, nie tylko w bibliotece, ale w Izbie Pamięci. Nowością było to, że młodzież otrzymała pytania związane ze zgromadzonymi eksponatami i każdy indywidualnie musiał poszukać informacji w gablotach. 

       Na uwagę zasługują zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu (sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarnkowie, pani Anna Świątek, która także dostarczyła do biblioteki na „Górce” książki wchodzące w skład Punktu Bibliotecznego Biblioteki Pedagogicznej. Z książek o tematyce Młodzież trudna, a wychowawcza rola szkoły mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły, a tematyka jest związana z problemami młodzieży.

    W ramach „Grzybobranek lirycznych” odbyły się spotkania z poetami. Na temat swoich tomików rozmawiali z uczniami pan Stanisław Neumert oraz pan Jerzy Beniamin Zimny.

     Jak co roku dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszyła się akcja Zabierz Mnie do Domu, czyli możliwość wybrania książek wcześniej przyniesionych przez młodzież.

Nietypową lekcję biblioteczną Książka i ja w języku niemieckim przygotowała i przeprowadziła pani Magdalena Gmyrek. Podczas zajęć uczniowie wyszukiwali informacje z zasobów niemieckojęzycznych.

Zwieńczeniem akcji „Książka nas łączy” było przyjęcie na stan biblioteki 245 woluminów, podarowanych przez nauczycieli ZSP, które wzbogaciły zbiory biblioteczne.

   

 

Książka nas łączy

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa 

z najwspanialszymi ludźmi 

minionych czasów"

 Kartezjusz

 

 „Książka nas łączy”- hasło przewodnie tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych stało się bardzo realne wśród społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego. Nauczyciele „Górki” pozostawili ślad w bibliotece szkolnej w postaci 245 podarowanych woluminów, które wzbogaciły zbiory biblioteczne. Akcja miała na celu podniesienie poziomu czytelnictwa, propagowanie zainteresowania książką, kształtowanie kultury czytelniczej, a także integrację całej społeczności szkolnej. Na liście darowanych książek znalazły się prawdziwe „perełki” z wielu dziedzin wiedzy, po które z przyjemnością sięgnie młody czytelnik. Jaki wpływ na rozwój młodego pokolenia ma książka, wiedziano już w starożytności. Świadczą o tym słowa Marka Tuliusza Cycerona „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach." Biblioteka dla wielu to nadal skarbnica wiedzy, a czytanie książek to najpiękniejsza przygoda, która pozwala odkrywać nowe bogactwa. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z nowymi książkami. 

                                                                                            Nauczyciele bibliotekarze z „Górki”

Poetycka uczta na „Górce”

Ponad wszystkie wasze uroki,

Ty! Poezjo, i ty Wymowo,

Jeden –wiecznie będzie wysoki:

Odpowiedni dać rzeczy –słowo!

Cyprian Kamil Norwid

              W dniach 26-27 października 2017 r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego uczestniczyła w 23. edycji Grzybobranek Lirycznych zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Czarnkowie. Spotkania autorskie z poetami odbyły się w bibliotece szkolnej na „Górce” w miłej kameralnej atmosferze. 

      Pierwszego dnia poeta Stanisław Neumert z Gulcza opowiadał o pasji pisania, filozofii życiowej i licznych zainteresowaniach. Przybliżył swój dorobek pisarsko-poetycki cytując pokaźną liczbę wierszy i limeryków. W kolejnym dniu gościem specjalnym był pan Jerzy Beniamin Zimny poznański poeta, krytyk literacki, laureat wielu konkursów literackich o zasięgu ogólnopolskim. Autor sześciu tomów poezji, powieści: Gromnica, zbioru esejów: Dzieci Norwida. Podczas spotkania analizował swoje wiersze oraz przypominał twórczość innych poetów. Zachęcał do rozwijania swoich pasji oraz interesował się trendami czytelniczymi wśród młodzieży. Jak przystało na literata, twierdził, że jeśli ktoś myśli o zaprezentowaniu swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, to dobrze, żeby ta poezja była na wysokim poziomie. W przesympatycznej i miłej atmosferze zakończyły się spotkania młodych miłośników poetyckiego słowa z poetami.

Nauczyciele bibliotekarze

   

  

Yvette z Madagaskaru dziękuje za DAR SERCA

 

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto zdolny jest dawać. 

                                                                               Jan Paweł II

Niedziela Misyjna (22.10.2017) i następujący po niej Tydzień Misyjny były okazją do większego zainteresowania misjami i zaangażowania w pomoc potrzebującym. Życie dzieci w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej niczym nie przypomina tego w Europie. Mieszkają w blaszanym budynku bez prądu i wody pitnej. Wysyłane są do pracy zarobkowej w fabrykach lub pomagają na polu. Szyją ubrania, robią klapki, pasą kozy, zbierają ryż. 

Od najmłodszych lat pomagają w domu, starając się dobrze wypełniać obowiązki, które muszą pogodzić z nauką. My możemy zmienić ich los, zapewnić ubranie, jedzenie, lekarstwa. 

W pomoc misjom można zaangażować się przez cały rok, na przykład poprzez włączenie się w inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych, jak: Żywy Różaniec dla Misji, wolontariat misyjny, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Misyjne Apostolstwo Chorych czy też akcję Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Nie musimy daleko szukać bowiem przy parafii pw. Św. Marii Magdaleny od 2008r. działa Koło Misyjne, które zostało założone przez ks. Tomasza Marciniaka. Obecny opiekun ks. Jakub Drosik spotyka się z członkami Koła Misyjnego raz w miesiącu na nabożeństwie misyjnym, po którym uczestnicy czytają prasę, oglądają filmy z misji, utrzymują korespondencję z misjonarzami, wspierają ogólnopolskie akcje. W tym roku zorganizowali pomoc dla rodziny Yvette z Madagaskaru. Yvette mieszka wraz z mamą i szóstką rodzeństwa w małej wiosce w południowo-wschodniej części wyspy. 

W 2016r. przyjechała do Polski jako wolontariuszka na Światowe Dni Młodzieży i kilka dni gościła w Czarnkowie. W kwietniu napisała e-mail, w którym poprosiła o pomoc. Na ten apel chętnie odpowiedzieli parafianie i społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego, gdzie zorganizowano dla Yvette Kiermasz Misyjny. Wydarzenie przygotowała Biblioteka Szkolna i Szkolne Koło Caritas. 

      Hanna Gadzińska i Aleksandra Marcińczak

Punkt biblioteczny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

12 października 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie kolejny raz otwarto punkt biblioteczny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filii w Czarnkowie. Biblioteka Pedagogiczna  wspomagając pracę nauczycieli, udostępniła  książki do dyspozycji nauczycieli, uczniów i rodziców. Temat książek punktu  bibliotecznego to: "Młodzież trudna a wychowawcza rola szkoły" Tak jak poprzednio udostępnione książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej można wypożyczać w bibliotece szkolnej na „Górce”. Serdecznie zapraszamy.

 

Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie

 12 października w ZSP im. J. Nojego odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne z trzema klasami ponadgimnazjalnymi. Tym razem uczniowie dyskutowali o szacunku, przyjaźni (jej znaczeniu i granicach) i konfliktach (sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole, w domu.) Zwracali również uwagę na rolę umiejętności interpersonalnych. Zajęcia wpisały się w piąty kierunek polityki oświatowej państwa – Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Anna Świątek

  

Kiermasz misyjny

Pewna dziewczyna z Madagaskaru potrzebuje naszej pomocy – poczytacie o niej w gazetce przy klasie B2.

Dla niej robimy kiermasz, który odbędzie się w dniach 23-25 października 2017 r.

Możesz pomóc na dwa sposoby:

1° przynieść w dniach 9-13 października do klasy B2 lub biblioteki szkolnej fanty, które inni mogliby wylosować podczas kiermaszu; fanty powinny być w bardzo dobrym stanie, może zalega Ci w domu coś, co innym sprawi radość, np.: dobra książka, film, gra komputerowa, ramka, album, dekoracje, biżuteria, kosmetyki, słodycze, robótki ręczne itp.

i/lub

2° wziąć udział w kiermaszu w dniach 23-25 października 2017 r.

 

ZAPRASZAMY!!!

Szkolne Koło Caritas

&

Biblioteka Szkolna