Konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy

28.09.2017 w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Zespół samokształceniowy organizowany w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy spotkał się, aby zdiagnozować potrzeby bibliotekarzy oraz zaplanować pracę sieci na rok szkolny 2017/2018. W ramach wymiany dobrych praktyk została zaprezentowana praca biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.  Wiele cennych wskazówek uzyskali bibliotekarze w zakresie TIK  tworząc materiały z edukacji czytelniczej i medialnej w aplikacji Learnig Apps.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie "Wesela" w Czarnkowie

 

  

W sobotę, 02.09.2017 roku na scenie na Placu Wolności o godzinie 10 dźwiękiem trąbki, rozpoczęło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, w które pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zaangażowali wiele osób z różnych instytucji lokalnego środowiska. Z uwagi na czas wakacyjny inicjatywę czytania podjęło niewielu uczniów czarnkowskich szkół. Narodowe Czytanie zapoczątkowała para prezydencka Bronisław Komorowski z małżonką i akcja ta jest kontynuowana przez następne pary prezydenckie.  Idee tego przedsięwzięcia są właściwie dwie: przybliżenie klasycznej literatury polskiej  oraz przybliżenie wartości jakie płyną z czytania książek. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowany był podczas tego wydarzenia przez nauczycielki: Hannę Gadzińską, Lucynę Kalkowską i Monikę Mieloch –Sobczyńską. 

  

W trakcie trwania „Wesela” wszystkich czytających, jak i słuchających, jak na przyjęcie weselne przystało, poczęstowano filiżanką kawy i kawałkiem tortu o narodowych barwach.

Natomiast 12 września bieżącego roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej spotkała się młodzież z dwóch czarnkowskich szkół – Liceum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pretekstem do odwiedzin była akcja narodowego czytania dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie, dobrani w pary, odczytywali poszczególne fragmenty tekstu, niektórzy z nich zadbali również o stroje nawiązujące do klimatu z dramatu Wyspiańskiego.

Dziękujemy nauczycielom bibliotekarzom ze szkół za pomoc w organizacji spotkania. 

Anna Świątek

Kiermasz używanych podręczników

Od 5 września 2017r. w bibliotece szkolnej rozpocznie się kiermasz używanych podręczników. Zainteresowanych uczniów zapraszamy.  

Zasady Kiermaszu :

Sprzedający książki wpisuje długopisem na kopercie imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i cenę książki np .

1.matematyka  15zł,

2. geografia 10zł

W książce wpisuje nazwisko i imię oraz cenę ołówkiem.

Nauczyciel bibliotekarz nadaje numer, który zapisuje się  w kółku na kopertę oraz do każdej książki.

Kupujący przynosi drobne pieniądze po 10,12,15 zł.

Opisane przez uczniów koperty ułatwią pracę oraz skrócą czas oczekiwania na zarejestrowanie podręczników.             

 

I Turniej Szkół noszących imię Józefa Nojego

 

  W pięknej scenerii Puszczy Noteckiej przy amfiteatrze w Drawsku, 5 sierpnia, odbył się turniej sołectw gminy Drawsko, którego organizatorem był wójt tejże gminy. Równolegle do tej imprezy zorganizowano I Turniej Szkół noszących imię Józefa Nojego, w którym uczestniczyli przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej w Pęckowie (równocześnie współorganizator imprezy), Gimnazjum w Drezdenku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Wieczorem, ok. godz. 18, dokonano uroczystego otwarcia Turnieju Szkół. Czekając, na pokonujących 4 kilometry z Pęckowa do Drawska biegaczy z ogniem olimpijskim, przypomniano ważne informacjez życia Józefa Nojego. Po zapaleniu znicza olimpijskiego przy portrecie Patrona szkół przedstawiono zasady konkursów wiedzy i konkurencji sportowych turnieju.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie reprezentowany był przez następujących uczniów: Dominika Macioszka, Wiktorię Piontek, Alicję Wizę w konkursie wiedzy oraz Alicję Wizę, Jakuba Golika, Tomasza Helwicha, Sławomira Matza i Łukasza Kalkowskiego w konkurencji sportowej.

Konkurencje dotyczące znajomości życiorysu patrona polegały na odpowiedzi na wybrane przez zespół 3 pytania, ułożeniu hasła z liter przy zasłoniętych oczach oraz na ułożeniu portretu Józefa Nojego z puzzli.

Konkurencje sportowe polegały na wykazaniu się zręcznością i sprawnością fizyczną, były to np. toczenie piłki w butelkowe kręgle, trafianie workiem do koła oraz kółkiem na drążek, trafianie kopniętą tyłem piłką do bramki oraz uderzanie piłki kijem od unihokeja z celowaniem w bramkę. Mimo porywistego wiatru zabawa była przednia.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po obu konkurencjach uzyskali 26 punktów i I miejsce. Natomiast decydującą rolę w punktacji odegrało koło fortuny, które w tym roku nie było przychylne drużynom. Po zakręceniu nim przez przedstawicieli każdej z drużyn trzeba było odjąć punkty: Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie i Szkole Podstawowej w Pęckowie – 15, Gimnazjum w Drezdenku – 10. Tym sposobem ostatecznie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskując 11 punktów, zajął II miejsce.

Po rozdaniu indywidualnych dyplomów i nagród uczestnikom oraz nagród i dyplomów opiekunom w kawiarence amfiteatru poczęstowano wszystkich pysznym lokalnym ciastem oraz pizzą.

Obecni nauczyciele opiekunowie i kibice: Aleksandra Modrzyńska, Eliza Skowron i Lucyna Kalkowska.

 

Podróż w Himalaje

.05.2017r. w auli miało miejsce spotkanie uczniów kilku klas z p. Piotrem Mielcarkiem, nauczycielem Zespołu Szkół w Gębicach a prywatnie podróżnikiem, który w bardzo ciekawy sposób, pokazując zdjęcia i filmy opowiedział o swojej trzytygodniowej wyprawie w Himalaje. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali informacji o przygotowaniach do wyprawy, o trudnościach związanych z funkcjonowaniem organizmu na wysokościach powyżej 5 tysięcy metrów nad poziomem morza i oglądali przywiezione przez prelegenta pamiątki. 

W imieniu uczniów i nauczycieli dziękuję panu Piotrowi za podzielenie się swoją pasją.

      

Ćwiczenia w Goraju

30 maja, mimo burzowej pogody, odbyły się zajęcia terenowe, w których uczniowie mogli szukając rozstawionych w terenie 8 punktów skonfrontować rzeczywistość z oznaczeniem na mapie. Dziękujemy p. Zygmuntowi Jelińskiemu i jego 2 uczniom z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którzy pomogli w przeprowadzeniu ćwiczeń.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu TYTKA -SZNYTKA

Szkolny konkurs TYTKA –SZNYTKA przeprowadzono 25. 05. 2017 r. na 5 godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów głównie z klas zawodowych. Uczniowie mieli do uzupełnienia a właściwie do wyjaśnienia znaczenie słów i wyrażeń z gwary poznańskiej i mogli uzyskać 40 punktów. Wyzwanie podjęli i najlepszą znajomością tej dziedziny wykazali się uczniowie:

Macioszek Dominik z kl. 3 IB oraz Pieścikowski Adrian i Nowak Krzysztof z kl. 1dz. Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 1. 06. 2017 r.

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

              

Porozumienie bez przemocy – zajęcia warsztatowe w ramach Tygodnia Bibliotek w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie

18 maja odbyły się zajęcia warsztatowe z pięcioma klasami ponadgimnazjalnymi inspirowane metodą Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. Uczniowie wykazywali różnice między wyrażaniem uczuć i myśli, odróżniali uczucia od tego, za kogo się uważają ( określali swoje umiejętności lub słabe strony), w końcu szukali różnić między artykułowaniem uczuć a wyobrażeniem reakcji, które wywołują w ludziach. Na końcu zajęć poznawali słowa stanowiące interpretację cudzych poczynań i mierzyli się ze zdaniami, w których należało odszukać uczucia artykułowane wprost.

Anna Świątek

  

 

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek

Konferencję prowadziły Anna Świątek i Wioletta Januszak. W ramach szkolenia z TIK-ów dotyczącego blogów czytelniczych przedstawiono subiektywną listę tych najciekawszych i najpoczytniejszych. Znalazły się wśród nich blogi : Anny Dziewit-Meller, Pauliny Małochleb czy Rafała Hetmana. Jest to kolejna forma popularyzacji czytelnictwa.

Druga część szkolenia dotyczyła Literackiego Woodstocku – imprezy czytelniczej, która odbyła się pod koniec lipca ubiegłego roku we Wrocławiu w ramach obchodów 10-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki. Prowadząca przybliżyła nauczycielkom ideę literackiego festiwalu, program oraz odbywające się w jego ramach spotkania z najbardziej popularnymi współczesnymi pisarzami. 

Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny, a właściwie podsumowanie działań nt. współpracy biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w zakresie rządowych programów na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze z Czarnkowa, Gulcza, Lubasza, Sarbi i Gębic zaprezentowali działania i akcje promujące czytelnictwo, które przeprowadzili w tym roku szkolnym. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość.