Październik miesiąc bibliotek

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych było „Książka nas łączy”, w związku z tym nauczyciele bibliotekarze z „Górki” podjęli szereg akcji, w których młodzież miała możliwość pracy z książką. Klasy pierwsze uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych, podczas których uczniowie zapoznawali się z zasobami biblioteki szkolnej. Ponadto wyszukiwano informacje na temat patrona szkoły Józefa Nojego, nie tylko w bibliotece, ale w Izbie Pamięci. Nowością było to, że młodzież otrzymała pytania związane ze zgromadzonymi eksponatami i każdy indywidualnie musiał poszukać informacji w gablotach. 

       Na uwagę zasługują zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu (sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarnkowie, pani Anna Świątek, która także dostarczyła do biblioteki na „Górce” książki wchodzące w skład Punktu Bibliotecznego Biblioteki Pedagogicznej. Z książek o tematyce Młodzież trudna, a wychowawcza rola szkoły mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły, a tematyka jest związana z problemami młodzieży.

    W ramach „Grzybobranek lirycznych” odbyły się spotkania z poetami. Na temat swoich tomików rozmawiali z uczniami pan Stanisław Neumert oraz pan Jerzy Beniamin Zimny.

     Jak co roku dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszyła się akcja Zabierz Mnie do Domu, czyli możliwość wybrania książek wcześniej przyniesionych przez młodzież.

Nietypową lekcję biblioteczną Książka i ja w języku niemieckim przygotowała i przeprowadziła pani Magdalena Gmyrek. Podczas zajęć uczniowie wyszukiwali informacje z zasobów niemieckojęzycznych.

Zwieńczeniem akcji „Książka nas łączy” było przyjęcie na stan biblioteki 245 woluminów, podarowanych przez nauczycieli ZSP, które wzbogaciły zbiory biblioteczne.