Regulamin czytelni

Opublikowano w Uncategorised

1.Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły.

3.Do czytelni wchodzimy bez odzieży wierzchniej

4.W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

5.Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu 

6.Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

7.Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosić ich poza czytelnię.

8.W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

9.Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki ( inne dokumenty ) oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi.

10.Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.