Regulamin biblioteki szkolnej

Opublikowano w Uncategorised

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły.

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.

3.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

4.Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię, klasę, numer z dziennika elektronicznego. 

5.Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc z możliwością prolongaty.

6.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów maja prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

7.Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8.Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

9.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

10.Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru.

11.Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

12.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik powinien oddać wszystkie wypożyczone książki.

13. Uwzględniając potrzeby uczniów biblioteka umożliwia podanie tytułów książek, które następnie, w miarę możliwości, zamawia oraz umożliwia uczniom wypożyczenie 2 książek na okres wakacji i ferii.