Regulamin biblioteki szkolnej

Opublikowano w Uncategorised

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły.

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.

3.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

4.Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię, klasę, numer z dziennika elektronicznego. 

5.Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc z możliwością prolongaty.

6.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz rozwijających indywidualne zainteresowania mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

7.Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8.Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

9.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza lub uczeń wyjaśnia zaistniałą sytuację stosownym pisemnym oświadczeniem.

10.Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego w celu poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną określa odrębny regulamin.

12. Osoba korzystająca z biblioteki może uczestniczyć w przysposobieniu czytelniczo- informacyjnym.

13. Czytelnik ma możliwość uczestnictwa w działaniach biblioteki np. spotkaniach autorskich, wycieczkach, uroczystościach itp.

14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik powinien oddać wszystkie wypożyczone książki.

15.Uwzględniając potrzeby uczniów biblioteka umożliwia podanie tytułów książek, które następnie, w miarę możliwości, zamawia oraz umożliwia uczniom wypożyczenie 2 książek na okres wakacji i ferii.

16. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami, innymi bibliotekami oraz osobami uczestniczącymi w działaniach szkoły.