Inauguracja 100. rocznicy odzyskania niepodległości na „Górce”.

  

Rok 2018 jest dla Polaków rokiem wielu ważnych rocznic, upamiętniających znaczące wydarzenia. Te najistotniejsze  miały miejsce po I wojnie światowej, kiedy po 123 latach niewoli, na arenie dziejowej jesienią 1918 roku pojawiła się niepodległa Polska. Walczyło o nią w różny sposób kilka pokoleń Polaków. Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego postanowiła  uhonorować bohaterów tamtych wydarzeń. W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano cykl imprez, które mają nam uświadomić, że każdy jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za losy Ojczyzny. 

W dniach 26-27 września 2018  młodzież z „Górki” wzięła udział w zajęciach otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w murach Collegium Historicum. Wykłady zostały skoncentrowane wokół jednego tematu wiodącego „Niepodległość w różnych epokach”. 

W tym czasie kiedy część młodzieży brała udział w zajęciach otwartych na uczelni, druga grupa zwiedzała Bazylikę Św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Uczniowie znaleźli się u źródeł  wydarzeń, które miały wpływ na kształtowanie się państwa polskiego. Następnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bramie Poznania o tematyce: „Państwo-instrukcja obsługi”, które odzwierciedlały postawy Polaków budujących niepodległe państwo. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, porównanie patriotyzmu w przeszłości i współcześnie. Młodzież zwiedziła także Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli. Dwudniowy wyjazd był  żywą lekcją historii, jak również początkiem cyklu wydarzeń, które zostały zaplanowane przez nauczycieli w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Opiekunowie