Podsumowanie Kiermaszu Misyjnego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego

     Dziękuję: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia zbiórki charytatywnej dla ludności z małej wioski na Madagaskarze. Mieszkańcy tej wioski zwrócili się do nas o pomoc w zakupie nasion oraz sprzętu potrzebnego do uprawy ziemi. Przygotowaliśmy 113 fantów dzięki pomocy młodzieży Zespołu Szkół im. Józefa Nojego oraz członków Koła Misyjnego działającego przy parafii Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Fanty zostały zapakowane przez uczennice Wiktorię Talagę i Klaudię Szulc z klasy 1TRE. Młodzież chętnie dyżurowała podczas przerw w budynku B pod czujnym okiem pani Małgorzaty Jagła. W szkole dzięki otwartości serc udało nam się zebrać kwotę 2387 zł. 

W listopadzie pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom małej wioski na Madagaskarze.

     Przy kiermaszu pomagało wielu chętnych uczniów z różnych klas, między innymi do pomocy zgłosiła się Patrycja Senger z klasy 3 E4, która podczas trwania naszej akcji utraciła wszystko w pożarze swojego rodzinnego domu (zachęcam ludzi o dobrym sercu do pomocy dla naszej uczennicy i jej rodziny). 

                                                                                                     

                                                                                                                      Hanna Gadzińska