Dekanalne Forum Duszpasterskie pt.: Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła

Przedstawiciele ZS w Czarnkowie 10.12.2023r. w niedzielne popołudnie uczestniczyli w tegorocznym Dekanalnym Forum Duszpasterskim pt.: Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła. W trakcie wydarzenia wysłuchano ciekawej konferencji ks. Krystiana Sammlera - dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu pt. Moje uczestnictwo w życiu Kościoła oraz prezentowania się grup duszpasterskich działających w dekanacie: Neokatechumenalnej drogi wzrastania w Kościele, Przymierza Miłosierdzia - drogi do miłości we wspólnocie Kościoła, Parafialnej Caritas - pomoc w potrzebie, Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie i jego misji w szerzeniu kultury chrześcijańskiej jako drogi do piękna i dobra, Siostry Elżbiety ze Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP i młodzieży z Edukacji Lubasz. Forum podsumował ks.bp Jan Glapiak. Przybyli goście wysłuchali też chóru Harmonia, skosztowali przedświątecznych wypieków i pysznej kawy oraz uczestniczyli we Mszy św.