Ogólnopolski konkurs plastyczny Tęcza

Reprezentantami naszej szkoły byli Sandra Paulus z klasy IRL oraz Sławomir Matz z II I4.,  którzy otrzymali wyróżnienia  na poziomie szkolnym.   
 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego wzięli udział  w  XII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”. Tematem tegorocznej edycji był „Świat wokół nas”, który zainspirował do aktywizacji miłośników sztuk pięknych wśród młodzieży.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół średnich.
Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy. Dopuszczał się następujące formy prac indywidualnych: rysunek wykonany dowolną techniką, praca malarska, zestaw fotografii – maksymalnie  3 zdjęcia. Każda zgłoszona szkoła otrzymała indywidualny kod uczestnictwa, którym trzeba było oznaczyć prace indywidualne. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany był przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego celem było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów i zabytków jako wartości ponadnarodowych.
 

Zdjęcia wykonane przez Sławka Matz

 
Zdjęcie wykonane przez Sandrę Paulus