Ćwiczenia w Goraju

Opublikowano w Współpraca

30 maja, mimo burzowej pogody, odbyły się zajęcia terenowe, w których uczniowie mogli szukając rozstawionych w terenie 8 punktów skonfrontować rzeczywistość z oznaczeniem na mapie. Dziękujemy p. Zygmuntowi Jelińskiemu i jego 2 uczniom z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którzy pomogli w przeprowadzeniu ćwiczeń.