Tydzień Bibliotek w Zespole Szkół

Opublikowano w Współpraca

W drugim dniu XX Tygodnia Bibliotek w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, uczniowie klas 1g i 1h mieli zajęcia na temat filozofii. Podczas zajęć  poszukiwali źródła słowa "filozofia", określali, kim jest filozof i co skłania do filozofowania, poznali także poglądy najważniejszych filozofów w dziejach ze szczególnym uwzględnieniem filozofów średniowiecznych. 

Młodzież zauważyła, że poglądy dawnych myślicieli są niekiedy bardzo aktualne, a ich przemyślenia można spokojnie wykorzystać w codziennym życiu. 

W omawianym temacie realizowany był pkt. 3 KPOP - "Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej."

Serdecznie dziękujemy pani Annie Nowak z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie za  przeprowadzenie ciekawych zajęć oraz  możliwość współpracy w duchu tegorocznego hasła: Moja, Twoja, Nasza Biblioteka!