KONKURS SZKOLNEJ BIBLIOTEKI - Józef Noji patriota i sportowiec

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  - Józef Noji patriota i sportowiec

Dzień: 11.02.2020 r.(wtorek)

Godzina:  11.40 – 12.25 (5 lekcja)

Miejsce: Biblioteka szkolna

I Cele konkursu:

•popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły-sportowcu i patriocie,

•zachęcanie do wyszukiwania informacji z różnych źródeł,

•zainteresowanie historią.

II Warunki uczestnictwa:

•w konkursie mogą brać udział uczniowie z klas pierwszych, którzy

do 10 lutego 2020 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie w bibliotece szkolnej.

III Przebieg konkursu:

•uczniowie piszą test składający się z kilku zadań.

IV Postanowienia końcowe:

•komisja wybierze trzy prace, które uzyskają największą ilość punktów,

•nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe w bibliotece szkolnej,

•wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szkoła do Hymnu

8 listopada 2019 r. społeczność ZS im. Józefa Nojego wzięła udziału w akcji „Szkoła do hymnu”.

 

     

GRZYBOBRANKI LIRYCZNE 2019

Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie, przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury, w dniach 24-25 października 2019r.odbyły się warsztaty poetyckie i spotkania z wybitnymi poetami pod szyldem „Grzybobranek Lirycznych". 

W bibliotece Zespołu Szkół im. Józefa Nojego gościli Stanisław Neumert oraz Jerzy Grupiński, którzy zabrali słuchaczy w krainę czarodziejskiego słowa.  

Poeci w trakcie spotkań z młodzieżą chętnie opowiadali o swoim życiu, zdradzali źródła inspiracji, ale przede wszystkim, na podstawie własnej twórczości, zachęcali do pokochania poezji, dyskutowali o pięknie i uniwersalności poezji. Nierzadko, za sprawą miłośników liryki chcących przelać na papier własne spostrzeżenia, doznania i emocje, spotkania przybierały formę warsztatów, skupionych na cechach charakterystycznych dla tego rodzaju literackiego. 

     Historia „Grzybobranek Lirycznych" nieformalnie rozpoczęła się ponad pół wieku temu. W latach sześćdziesiątych do klubu „Piwnica" w Czarnkowskim Domu Kultury oraz klubów wiejskich, przy ścisłej współpracy z istniejącą wówczas Powiatową Biblioteką Publiczną, zapraszano pisarzy, poetów i aktorów. Odczyty, recytacje i sztuki teatralne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zacieśnianie kontaktów poetów i literatów z domem kultury zaowocowały biesiadami literackimi ze spotkaniami poetyckimi w Czarnkowie i okolicznych miejscowościach, które nieregularnie odbywały się przez ponad trzydzieści lat. Dopiero w 1994 roku, przy okazji obchodów 800-lecia Czarnkowa, zorganizowano pierwsze „Świętojanki Liryczne", które cyklicznie, w niemal niezmienionej formie, trwają do dnia dzisiejszego, promując poezję i twórców z Wielkopolski, a przede wszystkim z „Ziemi Nadnoteckiej"       

 Eliza Skowron

 

 

Szkoła Pamięta- Górka w akcji

 roku  ważnych  wydarzeń historycznych -80.  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –Zespół Szkół im. Józefa Nojego włączył się w akcję Ministerstwa  Edukacji Narodowej „Szkoła  Pamięta”. Celem podjętych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, zwiedzając Szkolną Izbę Pamięci, w której znajdują się cenne eksponaty przekazane przez p. Irenę Noji – Ryżewską. Ocalałe dyplomy, puchary, zdjęcia, wycinki prasowe, strój olimpijski - w dużym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy historycznej o czasach, w których żył i działał Józef Noji. Sportowiec i patriota,11-krotny Mistrz Polski w biegu na 5 km, olimpijczyk z1936 r., został rozstrzelany 15 lutego 1943 roku w Auschwitz. Każdego roku młodzież ma okazję poznać życie oraz postawę patrona szkoły, któremu zaproponowano podpisanie niemieckiej listy narodowościowej tzw. volkslisty oferując dobrze płatne stanowisko i związane z tym przywileje. Józef Noji dwukrotnie odmówił tym propozycjom, a konsekwencją tej decyzji była śmierć. Józef Noji zapisał się  w  historii –tej  ogólnonarodowej  i  lokalnej.  Pamięć  o  nim  jest  wyrazem  szacunku dla jego życia i dokonań. W Zespole Szkół zostały podjęte jeszcze inne działania związane z akcją „Szkoła  Pamięta” m.in. Justyna Czajkowska wraz  z innymi nauczycielami i uczniami  odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz zapaliły znicz przy grobie Powstańców Wielkopolskich, uczestników walk o wyzwolenie Czarnkowa w 1919 r. Ponadto młodzież zgłębiła historię bohaterów zwycięskiego zrywu dzięki zorganizowanej przez bibliotekę szkolną wycieczce patriotycznej do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Pamięć o bohaterach historycznych została uhonorowana przez udział 454 uczniów Zespołu Szkół w projekcji dwóch filmów historycznych: Legiony oraz Piłsudski.

 

           

Konferencja nauczycieli-bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia

3. października w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy z Czarnkowa i okolic w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Wioletta Januszak przeprowadziła coroczną diagnozę potrzeb nauczycieli oraz promowała konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Nauczyciele mieli również okazję zwiedzić siedzibę biblioteki. Następnie głos zabrała Pani Magdalena Gutowska z Biblioteki Pedagogicznej w Pile, która przedstawiła relację z wyjazdu do Hiszpanii w ramach programu Erasmus +. Uczestnicy dowiedzieli się, między innymi, jak wygląda hiszpańska edukacja na różnych etapach kształcenia. Kolejna część spotkania poświęcona była Book Foldingowi, a jego tajniki przybliżyła nam Pani Ewa Jaroszyńska z Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Po krótkiej prezentacji nauczyciele przystąpili do części warsztatowej i wykonali serca nowo poznaną metodą. 

 

      

Zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego

W dniu 25.09.2019r. młodzież z Górki brała udział w żywej lekcji historii w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zwycięski zryw był uwieńczeniem wieloletnich wysiłków Polaków z zaboru pruskiego o odzyskanie utraconej wolności. Zwiedzając nowoczesną ekspozycję młodzież prześledziła ponad stuletnią drogę Wielkopolan do niepodległości: od udziału w polskich powstaniach narodowych lat 1794-1864, poprzez ideę pracy organicznej, doświadczenie I wojny światowej, po zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Uczniowie oglądali oryginalne wyposażenie wojskowe oraz przedmioty związane z życiem codziennym minionej epoki. Ciekawostką były elementy o charakterze edukacyjnym m.in. repliki powstańczych karabinów i mundurów, które zwiedzający mogli przymierzyć.Po zakończeniu lekcji muzealnej uczniowie przeszli  ulicami Poznania, poznając miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim. Widzieli budynek, w którym zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski, zatrzymali się na Placu Wolności, gdzie 26.01.1919 r. miała miejsce przysięga gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz żołnierzy Armii Wielkopolskiej, zobaczyli również tablicę upamiętniającą śmierć pierwszego powstańca-Franciszka Ratajczaka. Szukając śladów Powstania Wielkopolskiego uczniowie dowiedzieli się jak doszło do wybuchu, co się działo w pierwszych dniach zrywu oraz jak Polacy zaangażowali się w walkę o niepodległość. Taki sposób przeprowadzenia  zajęć służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski  oraz pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

 


  

VIII edycja wykładów na UAM

W dniach 24-25.09.2019 r. w Collegium Historicum młodzież z Górki brała udział w XIII edycja wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.W  programie spotkań zaproponowano uczniom: wykłady prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie oraz zajęcia warsztatowe kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym. W tym roku tematem wiodącym był: Rozwój nauki na przestrzeni wieków.Przyszli studenci  na zajęciach w grupach mieli do wyboru następujące zagadnienia: Od fascynacji starożytnościami po samodzielną dyscyplinę naukową -początki archeologii; Ewolucja rzymskiego rynsztunku a starożytne metody walki; Słów kilka o sztuce dobrego umierania; Pisarze starożytnej Babilonii; Rewolucja Francuska szansą na niepodległość kobiet w końcu XVIII wieku; Atlas Kataloński, czyli palcem po średniowiecznym świecie; Męczennica nauki: Hypatia z Aleksandrii — starożytna filozofka i pierwsza matematyczka w dziejach; Hospitantki, studentki, magistrantki. Pierwsze Polki na uniwersytetach. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas III i IV, którzy oprócz udziału w ciekawych zajęciach, mieli możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji, studiami i życiem studenckim na kierunku historia.