Zajęcia profilaktyczne w ZSP w Czarnkowie

6 października bieżącego roku w ZSP w Czarnkowie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy ponadgimnazjalne. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu ( sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarkowie, pani Anna Świątek

Projekt „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

Projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w szkole
 z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 

1. Tytuł projektu: „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

2. Cele ogólne:

§  realizacja polityki oświatowej państwa;

§  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa;

§  wzmocnienie poczucia własnej wartości;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych;

§  utrwalanie nawyku czytania;

§  rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Cele szczegółowe:

§  przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie

i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł;

§  inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań;

§  wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły;

§  rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji;

§  zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych.

    4. Adresat: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z różnych typów szkół.

    5. Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017.

6.      Osoba nauczyciela: nauczyciele bibliotekarze.

7.      Sposób realizacji: zajęcia warsztatowe, imprezy edukacyjne, wystawy, quizy czytelnicze dla młodzieży.

8.      Harmonogram: zgodnie z planem pracy biblioteki np.

§  Narodowe Czytanie Quo vadis 2016 w Bibliotece Pedagogicznej; 

§  udział w XVI Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w INO -czytanie znaków topograficznych na mapie;

§  dzielenie się książką (akcja zabierz mnie do domu,bookcrossing);

§  Dzień Głośnego Czytania-warsztaty z elementami bajkoterapii w przedszkolu;

§  zorganizowanie konkursu czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim;

§  Grzybobranki liryczne – spotkanie z poetami;

§  konkurs literacki: Pisarz roku -2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego;

§  konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”;

§  lekcje biblioteczne;

§  Październik Międzynarodowym  Miesiącem  Biblioteki Szkolnej (wystawy nowości wydawniczych, wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej);

§  Tydzień Bibliotek – maj 2017.

9.      Zasoby: laptop, projektor, materiały ćwiczeniowe, książki, czasopisma –wykorzystanie księgozbioru biblioteki.

10.  Sposób prezentacji: dziennik bibliotekarza, strona internetowa, kronika biblioteki.

11.  Sposób ewaluacji: analiza czytelnictwa, wywiad wśród uczniów.

Konferencja metodyczna zespołu bibliotekarzy

29 września 2016 r. w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 15 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny, wymienić się swoimi uwagami i dobrymi praktykami. W tym roku szczególną uwagę poświęcono 1 punktowi KPOP, czyli Upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, jak działa ich biblioteka szkolna, i jakie działania podejmują w ramach upowszechniania czytelnictwa. Interesującym przykładem rozwijania kompetencji czytelniczych okazał się Dyskusyjny Klub Książki. Ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas których zaprezentowano program do tworzenia infografiki Piktochart. Ustalono także harmonogram działania na rok szkolny 2016/2017, a także podjęto szereg ustaleń dotyczących tematów punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy.

 

Czytanie mapy podczas INO w Goraju

23.09.2016 r. w Goraju zostały przeprowadzone XXI Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym BnO oraz XVI Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO. Przybyli biegacze z Zespołów Szkół Leśnych z Tucholi, Rucianego Nida i Goraju, oraz ze Szkół Podstawowych z Czarnkowa i Lubasza, z Gimnazjum a także Prywatnego Zespół Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czarnkowa. Wystartowało ok. 80 zawodników w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.                        

W XVI Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Graj z klasy III M4, Mariusz Mac z klasy IV LB  i Szymon Norkowski z klasy II THB. Ich zadaniem było w jak najkrótszym czasie pokonanie  wyznaczonej trasy  na odcinku ok. 6 km oraz znalezienie kilkunastu punktów w terenie. Zawodnicy, oprócz dobrej kondycji, musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się mapą i kompasem, co przyczyniło się do osiągnięcia przez nich dobrych wyników. W kategorii M18 Piotr Graj uzyskał I miejsce, Mariusz Mac zajął III miejsce a Szymon Norkowski - miejsce V.

 

Opiekunkami młodzieży były Hanna Gadzińska i Lucyna Kalkowska.

Narodowe czytanie Quo vadis w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie

12 września bieżącego roku w filii biblioteki pedagogicznej w Czarnkowie odbyło się Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza.Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : Zespołu Szkół im. J. Nojego oraz czarnkowskiego liceum. Uczniowie mierzyli się z fragmentami powieści z podziałem na role lub do samodzielnego przeczytania.

 Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za uczestnictwo w akcji propagującej czytelnictwo.

11 Listopada - Święto Niepodległości

W dniu 10.11.2015r. cała społeczność Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego została zaproszona na uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy przygotowali dla młodzieży widowisko słowno-muzyczne w listopadowej scenerii. Zaskoczeniem było pojawienie się uczniów ubranych w mundury wojskowe z 1939r. Takie cenne pamiątki posiada w swojej kolekcji pasjonat historii wojskowości pan Cezary Wendland, który na tę uroczystość wypożyczył swoje niezwykłe eksponaty. W przededniu apelu udzielił młodzieży wskazówek dotyczących zakładania munduru wraz z uposażeniem.     Nie było to łatwe zadanie, ale uczniowie po wizycie pana Cezarego potrafili samodzielniei sprawnie przebrać się w mundury. Żywą lekcję historii dopełniło spotkanie z panem Aleksandrem Wierbilem- Sybirakiem, który został zaproszony na uroczystość  jako gość honorowy. Po zakończeniu apelu młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z panem Wierbilem i dowiedzieć się o losach Polaków, poznać historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu.  Konferencja z Sybirakiem sprawiła, że młodzież chłonna wiedzy przekazywanej przez świadka historii, rozważa ponowne spotkanie z panem Wierbilem. Za cenny czas poświęcony młodzieży składamy serdeczne podziękowania panu Aleksandrowi Wierbil oraz panu Cezaremu Wendland.

Grzybobranki Liryczne

27.10.2015r.w ramach XXI Grzybobranek Lirycznych, organizowanych z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publiczne w Czarnkowie, po raz kolejny naszą szkołę odwiedził pan Stanisław Neumert. Poeta w ciekawy sposób opowiedział o sobie i przybliżył młodzieży swoją twórczość. W spotkaniu autorskim z poetą wzięli udział miłośnicy liryki z klasI THB, III Ż4 oraz III EK.  Grzybobranki liryczne to ciekawe warsztaty dla miłośników poezji. Spotkanie z regionalnym twórcą było wartościowym przeżyciem dla wielbicieli literackiego słowa.

 

Puchar wójta wygrany w InO

24.10.2015r. uczniowie Piotr Graj z kl. II M4 oraz Patryk Siwiński z kl. III Ż4 zdobyli Puchar Wójta Gminy Lubasz uzyskując I miejsce w klasyfikacji drużynowej w XV Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w biegu na orientację. W kategorii M18  Piotr Graj zajął I miejsce, a Patryk Siwiński II.

Młodzi głosują

19.10.2015r. młodzież miała okazję oddać głosy w demokratycznych prawyborach na komitety, które wystawiły swoje reprezentacje w wyborach do Sejmu i Senatu. Akcja prowadzona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat.