Wielkopolskie Questy Czarnków-perła nad Notecią

12.06.2018 r. nauczyciele bibliotekarze zaproponowali młodzieży z „Górki” udział w Wielkopolskim Queście. Trasa questu zaczęła się na Placu Wolności przed pomnikiem Janka z Czarnkowa. Uczniowie biorący udział w wędrówce w towarzystwie słynnego polskiego kronikarza Janka z Czarnkowa, poznali ciekawą historię miasta-perły nad Notecią. Gra toczyła się w przestrzeni - rynek, Góra Krzyżowa, kościół, Marina. Uczestnicy zabawy wędrowali z ulotką questową rozwiązując zadania i zagadki, które prowadziły do ukrytej skrzyni skarbów. Skarbem była pieczęć, którą przystawia się na ulotce, jako poświadczenie przejścia questa. W trakcie wyprawy uczniowie wędrowali po miejscach pozornie znanych, a jednak pełnych niespodzianek i tajemnic. Rozwiązując zadania i zagadki zauważyli nowe oblicze znanego im miasta. W tym queście poznali miejsca związane z królewską przeszłością Czarnkowa, a największym odkryciem były piękne fasady budynków, na które najczęściej nie zwracamy uwagi.  Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania, aby zostać odkrywcą i zdobywcą skarbów wystarczy wydrukować ulotkę i wyruszyć na szlak. Zabawa jest dostępna dla każdego. Warto zatrzymać się na chwilę i zobaczyć to czego w pośpiechu nie dostrzegamy.

    

Noc Bibliotek

8.06.2018 r. Miejska Biblioteka Dziecięca oddział dla dzieci przy ul. Wronieckiej oraz Filia nr 2 przy pl. Wolności, zorganizowały „Noc Bibliotek". W oddziale przygotowano dla najmłodszych mnóstwo konkursów i zabaw z nagrodami, natomiast starsi miłośnicy słowa drukowanego postanowili poznać tajniki miejscowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Przewodniczką po czarnkowskiej Farze była Stefania Neldner, która opowiadała o wielu nieznanych faktach związanych ze świątynią. 

W IV wydaniu ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” wzięło udział 1874 bibliotek. Młodzież z „Górki” także nie zawiodła i wspólnie z nauczycielami podziwiała piękno późnogotyckiego czarnkowskiego kościoła, jednego z cenniejszych zabytków sakralnych na terenie Wielkopolski.

   

 

 

Profilaktyczne zajęcia w ZSP w Czarnkowie

 

24 maja po raz kolejny odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów. Uczniowie z klas pierwszych tworzyli definicję konfliktu, typowali: najlepszy sposoby radzenia sobie z sytuacjami spornymi, najczęstsze sposoby zachowania się w takich sytuacjach, poznawali mechanizmy wychodzenia z konfliktów : poprzez mediacje czy negocjacje. Zajęcia wpisały się w piąty punkt kierunków polityki oświatowej państwa.

                                                                     Anna Świątek

 

Nauczyciele bibliotekarze w Bibliotece Pedagogicznej

Z okazji Tygodnia Bibliotek,17 maja 2018, odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Tematem była (Do)wolność czytania. Jako pierwsza wystąpiła Anna Świątek z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie i omówiła temat skutecznych sposobów zachęcania do czytania. Następnym tematem było wykorzystanie teatrzyku Kamishibai w różnych etapach nauczania jako forma popularyzacji czytelnictwa. Na ten temat wypowiadały się i dzieliły się swoimi doświadczeniami: Małgorzata Górska (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu), Magdalena Janc-Węglewska (SP w Lubaszu) oraz Ewa Gołębiewska (SP nr 1 w Czarnkowie). Ostatnim, ale równie ciekawym tematem, była kaligrafia, którą przybliżyła nam Justyna Bauza (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu). Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo oraz prelegentom za bardzo ciekawe omówienie tematów.

 

                                                                                                            Źródło: Biblioteka Pedagogiczna

 

Europejskie kraje

”Za dwadzieścia lat bardziej 

będziesz żałował 

tego czego nie zrobiłeś, 

niż tego co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 

Złap w żagle pomyślne wiatry. 

Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.”

                    Mark Twain

Europejskie kraje, piękne krajobrazy na zdjęciach i filmie, tysiące przebytych kilometrów, niesamowite przygody i niezapomniane przeżycia - tym wszystkim dzielił się z uczniami klasy III TIŻ Sławomir Łapawa.  Znany podróżnik i turysta z Dębego, był gościem w bibliotece szkolnej, gdzie  opowiedział o rowerowej wyprawie do Fatimy, którą w roku 2013 odbył w towarzystwie trójki swoich przyjaciół. Przez 44 dni podróży pokonali 4300 kilometrów, przejeżdżając przez terytoria 8 europejskich państw. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali ciekawej prelekcji o codziennym życiu mieszkańców Europy.

 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy

12 kwietnia 2018 w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Celem spotkania były dwa szkolenia, które przeprowadziły Anna Świątek (PBP w Czarnkowie) – Kahoot formą popularyzacji czytelnictwa oraz Barbara Moskal (PBP w Pile) TIK w nauczaniu – Pinterest. Serdecznie dziękujemy prowadzącym za przeprowadzenie szkoleń oraz uczestnikom za udział. Kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się w maju podczas Tygodnia Bibliotek.

 

Powrót z „ nieludzkiej ziemi”- wspomnienia pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila

„A dziś — zapytaj mewy lecącej z Sybiru, 

Ilu w kopalniach jęczy? a ilu wyrżnięto? 

A ilu przedzierżgniono w zdrajców i skalano? 

A wszystkich nas łańcuchem z trupem powiązano, 

Bo ta ziemia jest trupem…” Juliusz Słowacki „ Kordian”

 

              Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego poprzez lekcje „żywej historii" z uczestnictwem Sybiraka pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila, poznała historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogi i pobyt na zesłaniu.  Wśród wielu represji, jakich dopuścili się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się  przeprowadzone  masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR. Pierwsza masowa wywózka naszych rodaków zamieszkujących polskie Kresy  rozpoczęła się 10 lutego 1940 r. i objęła ponad 220 tysięcy osób . Takich wielkich deportacji było w sumie cztery.  Sowieci zesłali - głównie na Syberię -  około 1,5 miliona Polaków. Wielu z nich już nigdy nie powróciło do kraju, a ich potomkowie żyją do dzisiaj na obczyźnie. Ci, którym udało się powrócić z „nieludzkiej ziemi” dają świadectwo o życiu Sybiraków.                                                                                                                                

Taki los spotkał pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila, który przebywał  na Syberii  do 1955r. Deportacja, pobyt na zesłaniu miały dominujący wpływ na jego dalszy los i życie rodziny. Sybirak chcąc dać świadectwo prawdy podzielił się z młodym pokoleniem swoimi przeżyciami. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała relacji świadka historii, który uświadomił im jaki ciężki los dotknął Polaków wywiezionych i zmuszanych do pracy ponad siły. Pan  Aleksander Dowggiałło Wierbil jest nadal aktywnym członkiem Związku Sybiraków, który nawiązuje do zesłańczej przeszłości i martyrologii narodu, jak również do wkładu polskiej inteligencji w kulturę i cywilizację Syberii. Pan Aleksander Dowgiałło Wierbil jest zapraszany do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego każdego roku w rocznicę deportacji Polaków, aby zachować pamięć oraz  rozbudzać wśród młodzieży zainteresowanie historią. Serdecznie dziękujemy za  „żywą lekcje historii” podczas spotkania z młodym pokoleniem.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                              Nauczyciele bibliotekarze